Asset Publisher Asset Publisher

Projekt czynnej ochrony cietrzewia w Polsce

Projekt czynnej ochrony cietrzewia w Polsce

W ramach realizowanego projektu pn." Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych", LBG Kostrzyca będzie odpowiadał za dwa zadania: