BARKODOWANIE ROŚLIN PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

RUSZYŁA STRONA INTERNETOWA DOTYCZĄCA PROJEKTU BANKOWANIA I BARKODOWANIA DNA ROŚLIN PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

ROŚLINNY BANK DNA I TKANEK

Kolejne dwa regały stanęły właśnie w naszym archiwum zielnym. To dowód na to, że próbek w banku tkanek i okazów zielnikowych w herbarium LBG Kostrzyca przybywa.

ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA WIĄZÓW W POLSCE

Od roku 2016 w ramach Działalności Badawczo-Wdrożeniowej w Pracowni Analiz DNA realizowany jest projekt „Analiza zmienności genetycznej 3 gatunków wiązów”, którego głównym celem jest poznanie zmienności genetycznej wewnątrz oraz między populacjami trzech gatunków wiązów: wiązu szypułkowego, wiązu polnego oraz wiązu górskiego w Polsce.

WERYFIKACJA SZCZEPÓW NA PLANTACJACH NASIENNYCH

Pracownia Analizy DNA realizuje kilkuletni projekt mający na celu zweryfikowanie pochodzenia szczepów pochodzących z drzew matecznych sosny zwyczajnej na wegetatywnych plantacjach nasiennych.

WERYFIKACJA POCHODZENIA ZASOBÓW GENOWYCH

Zadanie: Realizacja "Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata 2011-2035".

Jednym z etapów realizacji Programu jest wykorzystanie chloroplastowych sekwencji mikrosatelitarnych DNA do badań genetycznych nasion sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L., zdeponowanych jako zasoby genowe w LBG Kostrzyca.

CZYNNA OCHRONA CIETRZEWIA NA GRUNTACH W ZARZĄDZIE LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE

W ramach realizowanego projektu pn." Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych", LBG Kostrzyca będzie odpowiadał za dwa zadania: