Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE (TYMCZASOWO)

Aktualizacja z 8 września 2021:

Serwis BIP PGL LP LBG Kostrzyca został przeniesiony pod nowy adres. Informacje zawarte na tej stronie nie będą już aktualizowane z wyjątkiem zakończenia przetargu spod znaku SG.270.1.5.2021.

Nowy adres BIP: https://www.gov.pl/web/lesny-bank-genow-kostrzyca/

_______________________________________

Serwis BIP jednostek organizacyjnych PGL LP jest obecnie został zmigrowany na platformę GOV.PL/BIP. Dotychczasowy serwis BIP PGL LP dostępny jest jako zasób archiwalny pod adresem: https://bip2.lasy.gov.pl (zasoby portalu do dnia 01.07.2021)
Informacje o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego będą zamieszczane tymczasowo (do czasu uruchomienia przez poszczególne jednostki PGL LP nowych serwisów BIP w systemie GOV.PL/BIP) na stronach webowych jednostek organizacyjnych PGL LP w Portalu Korporacyjnym Lasów Państwowych), w zakładkach: Informacje / Zamówienia publiczne.

Zamówienia publiczne:

1. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę zbiorników kriogenicznych”

SG.270.1.4.2021 Rozstrzygnięcie postępowania.pdf

2. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę zbiornika kriogenicznego”

SG.270.1.5.2021 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SG.270.1.5.2021 SWZ.pdf
SG.270.1.5.2021 Wyjaśnienie treści SWZ.pdf
SG.270.1.5.2021 Zmiana treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu.pdf
SG.270.1.5.2021 Ogłoszenie o zmianie.pdf
SG.270.1.5.2021 Odpowiedzi na pytania z dn. 27.08.2021 r..pdf
SG.270.1.5.2021 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przenaczyc na sfinansowanie zamówienia.pdf
SG.270.1.5.2021 Pismo na podstawie art. 222 ust. 5.pdf
SG.270.1.5.2021 Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf

3. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Roboty remontowe pokoi gościnnych w Leśnym Banku Genów Kostrzyca”

SG.270.1.6.2021 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
SG.270.1.6.2021 SWZ_.pdf
SG.270.1.6.2021 Projekt zał 1 A do SWZ.pdf
SG.270.1.6.2021 Rys. A.1.-LBG_Lazienka -inwentaryzacja do SWZ.pdf
SG.270.1.6.2021 Rys. A.2.-LBG Łazienka stan projektowy do SWZ.pdf
SG.270.1.6.2021 STWiOR zał 1B do SWZ.pdf
Przedmiar zał nr 1C do SWZ.pdf
SG.270.1.6.2021 Załącznik nr 2  do SWZ.docx
SG.270.1.6.2021 Załacznik nr 3A do SWZ.doc
SG.270.1.6.2021 Załącznik nr 3B do SWZ.docx
SG.270.1.6.2021 Załacznik nr 4 do SWZ.docx
SG.270.1.6.2021 Załącznik nr 5 do SWZ.doc
SG.270.1.6.2021 Załącznik nr 6 do SWZ.docx