BARKODOWANIE ROŚLIN PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

RUSZYŁA STRONA INTERNETOWA DOTYCZĄCA PROJEKTU BANKOWANIA I BARKODOWANIA DNA ROŚLIN PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

ROŚLINNY BANK DNA I TKANEK

Miło nam poinformować, iż LBG Kostrzyca został tegorocznym laureatem konkursu 2022 GGBN-GGI, organizowanego przez międzynarodowe Konsorcjum GGBN (Global Genome Biodiversity Network).

ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA WIĄZÓW W POLSCE

Od roku 2016 w ramach Działalności Badawczo-Wdrożeniowej w Pracowni Analiz DNA realizowany jest projekt „Analiza zmienności genetycznej 3 gatunków wiązów”, którego głównym celem jest poznanie zmienności genetycznej wewnątrz oraz między populacjami trzech gatunków wiązów: wiązu szypułkowego, wiązu polnego oraz wiązu górskiego w Polsce.

WERYFIKACJA SZCZEPÓW NA PLANTACJACH NASIENNYCH

Pracownia Analizy DNA realizuje kilkuletni projekt mający na celu zweryfikowanie pochodzenia szczepów pochodzących z drzew matecznych sosny zwyczajnej na wegetatywnych plantacjach nasiennych.

WERYFIKACJA POCHODZENIA ZASOBÓW GENOWYCH

Zadanie: Realizacja "Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata 2011-2035".

Jednym z etapów realizacji Programu jest wykorzystanie chloroplastowych sekwencji mikrosatelitarnych DNA do badań genetycznych nasion sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L., zdeponowanych jako zasoby genowe w LBG Kostrzyca.