Zespół Obsługi Arboretum

Zespół Obsługi Arboretum jest najmłodszą komórką organizacyjną LBG Kostrzyca. Został utworzony w 2023 roku. Głównym zadaniem zespołu jest organizowanie i prowadzenie prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych na terenie Arboretum LBG Kostrzyca. Dbamy o dobrą kondycję roślin, kosimy trawniki, formujemy drzewa i krzewy, sadzimy nowe kolekcje roślin, prowadzimy bazę danych. Współpracujemy z ogrodami botanicznymi i arboretami w Polsce.

Arboretum przy Leśnym Banku Genów Kostrzyca zostało założone w roku 1997. Obecnie zajmuje powierzchnię blisko 15 hektarów. Otacza siedzibę oraz budynki użytkowe Leśnego Banku Genów Kostrzyca. Stanowi żywy bank genów, w którym przechowywane są egzemplarze najcenniejszych przedstawicieli chronionych oraz ozdobnych gatunków roślin.

Zgromadzone kolekcje obejmują ok. 5 000 okazów, reprezentujących ponad 700 gatunków, podgatunków i odmian roślin. Arboretum jest formą czynnej ochrony zasobów genowych gatunków zagrożonych, chronionych oraz ekosystemów leśnych. Pełni również funkcję obiektu aklimatyzacyjnego dla wielu gatunków drzew, krzewów i innych roślin z całego świata w dość surowych warunkach podgórskich.

Więcej na temat arboretum.