Wydawca treści Wydawca treści

Publikacje

Publikacje pracowników Leśnego Banku Genów Kostrzyca.

 1. Praca zbiorowa. Zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk obszarów NATURA 2000 (FraxUmLBG),
 2. Kozioł, C., Matras J. (2011) Raport krajowy o leśnych zasobach genowych - Polska.
 3. Chmielarz, P., Michalak, M., Pałucka, M., Wasileńczyk, U. (2011). Successful cryopreservation of Quercus robur plumules. Plant Cell Reports, 30 (8), 1405-1414.
 4. Lefèvre, F., Koskela, J., Hubert, J., Kraigher, H., Longauer, R., Olrik, D. C., Koziol, C.... & Baldwin, C. (2013). Dynamic conservation of forest genetic resources in 33 European countries. Conservation biology, 27 (2), 373-384.
 5. Kozioł, C., Beza, M. (2015). Metody ochrony leśnych zasobów genowych w Europie w kontekście zmian klimatu.
 6. Raj, M., Kozioł, C. (2016) Ochrona ex situ jarzębu brekinii oraz cisa pospolitego.
 7. Chudzinska, M., Palucka, M., Paslawska, A., Litkowiec, M., Lewandowski, A., Koziol, C. (2018). Wyniki wstępnych badań nad zmiennością genetyczną oraz zróżnicowaniem genetycznym między populacjami wiązu górskiego (Ulmus glabra Huds.) w Polsce. Sylwan, 162 (09).
 8. Wójkiewicz, B., Żukowska W. B., Urbaniak L., Kowalczyk J., Litkowiec M., Lewandowski A. (2019). Określenie pochodzenia wyłączonych drzeostanów nasiennych sosny rychtalskiej (Pinus sylvestris L.) z wykorzystaniem markerów mikrosatelitarnych, Sylwan, 163 (08).
 9. Chudzińska, M., Litkowiec M., Pałucka M., Pasławska A., Lewandowski A., Kozioł Cz. (2019). Struktura klonalna wiązu polnego (Ulmus minor Mill.) w Polsce, Sylwan, 163 (10).
 10. Zimnoch-Guzowska E., Chmielarz P., Wawrzynik K. M., Plitta-Michalak P. B., Pałucka M., Wasileńczyk U., Kosek P., Kulus D., Rucińska A., Mikuła A. (2022). Polish Cryobanks: Research and Conservation of Plant Genetic Resources, Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Volume 91/2022.
 11. Litkowiec M., Chudzińska M., Pasławska A., Pałucka M., Kozioł Cz., Lewandowski A. (2022). Population history, genetic variation, and conservation status of European white elm (Ulmus laevis Pall.) in Poland, Annals of Forest Science, (2022) 79:38. 
 12. Wasileńczyk U., Wawrzyniak M. K., Martins J. P. R., Kosek P., Chmielarz P. (2024). Cryopreservation of sessile oak (Quercus petraea (Matt.) Liebl.) plumules using aluminium cryo-plates: influence of cryoprotection and drying, Plant Methods, Volume 20, 12.04.2024 r.