Web Content Display Web Content Display

ZACHOWANIE LEŚNYCH ZASOBÓW GENOWYCH - GATUNKI

Realizując „Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata 2011-2035”, Leśny Bank Genów Kostrzyca gromadzi i przechowuje materiał nasienny, fragmenty nasion oraz fragmenty roślin drzew, krzewów oraz roślin zielnych.

W komorach chłodniczych i zbiornikach kriogenicznych LBG Kostrzyca zgromadzono materiał reprezentujący 272 gatunków roślin.

Przechowywanie
LBG Kostrzyca

Liczba gatunków

Liczba gatunków drzew i krzewów

Liczba gatunków roślin zielnych

272

63

209

przechowywanie tradycyjne
(od +5°C do -20°C)

158

55

103

przechowywanie kriogeniczne
(od -150°C do -196°C)

212

27

185

Wykaz wszystkich gatunków, których materiał objęty jest przechowywaniem w LBG Kostrzyca można znaleźć w załaczonych plikach do tej strony.

Gromadzenie w LBG Kostrzyca gatunków cennych, chronionych, zagrożonych:

Liczba taksonów ogółem wg

Liczba taksonów zgromadzonych w LBG Kostrzyca

Wykonanie
[%]

Polska Czerwona Lista

765

158

21

Rozporządzenie rośliny chronione

715

142

20

Zagrożone Dolnego Śląska

640

106

17

Czerwona Lista IUCN

468

103

22

Polska Czerwona Księga Roślin

370

129

35

Konwencja Waszyngtońska CITES

58

10

17

Załącznik II Dyrektywy Siedliskowej UE

44

25

57

Gatunki endemiczne

30

7

23

 

Stan na 10.02.2021 r.