Asset Publisher Asset Publisher

struktura organizacyjna

W strukturze organizacyjnej LBG wyróżnia się piony, w ramach których działają zespoły i samodzielne stanowiska:

Pion Dyrektora LBG – symbol D

  • Główny Księgowy - symbol F

Zespół Finansowo-Księgowy - symbol FK

  • Sekretarz - symbol S

Zespół Administracyjno-Gospodarczy - symbol SG

  • Stanowisko ds. Kadrowych - symbol DK

Pion Zastępcy Dyrektora – symbol Z

  • Zespół Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów – symbol ZP
  • Zespół Przechowalni Materiału Rozmnożeniowego – symbol ZM
  • Stacja Oceny Nasion - symbol SON
  • Zespół Produkcji Biopreparatu – symbol ZB
  • Zespół Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych – symbol ZBW:

Pracownia Kriokonserwacji – symbol ZBK
Pracownia Analizy DNA – symbol ZBA

  • Stanowisko ds. Edukacji Przyrodniczo-Leśnej – symbol ZE