Asset Publisher Asset Publisher

Kompleksowy projekt ochrony żubra przez Lasy Państwowe

W 2017 r. zainicjowano w Lasach Państwowych projekt pn. „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe” finansowany w całości ze środków Funduszu Leśnego LP w kwocie ponad 40 mln zł.

Działania podejmowane w ramach projektu rozplanowano na lata 2017-2020. Komórką organizacyjną koordynującą i nadzorującą realizację projektu jest Wydział Ochrony Przyrody Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Partnerami realizującymi wspólnie projekt są: nadleśnictwa Augustów, Baligród, Białowieża, Bielsk, Borki, Browsk, Cisna, Czerwony Dwór, Gołdap, Hajnówka, Kobiór, Komańcza, Krynki, Lesko, Lidzbark, Lutowiska, Niepołomice, Płaska, Stuposiany, Supraśl, Waliły i Żednia; regionalne dyrekcje Lasów Państwowych w Białymstoku, Katowicach, Krakowie, Krośnie i Olsztynie; Leśny Bank Genów Kostrzyca; Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego; Stowarzyszenie Miłośników Żubrów oraz Białowieski Park Narodowy.

Głównym celem projektu jest zapewnienie trwałości populacji żubra (Bison bonansus) oraz jej rozwój. Więcej o projekcie.

LBG Kostrzyca jest odpowiedzialny za przygotowanie zaplecza technicznego, współtworzenie metodyki przechowania różnych tkanek żubrów oraz ich długoterminowe przechowywanie w Banku Genów Żubra. Koordynatorem projektu w LBG Kostrzyca jest Małgorzata Pałucka (Zespół Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych): malgorzata.palucka@lbg.lasy.gov.pl