Web Content Display Web Content Display

Kalendarium 2017

Kalendarium wydarzeń mających miejsce w 2017 roku.

12.12.2017 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w Posiedzeniu Rady Naukowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
Miejsce: Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie.

06 - 07.12.2017 r. Udział w 22 Konferencji z cyklu "Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa" w Rogowie pod hasłem: "Edukacja przyrodniczo-leśna dla zrównoważonego rozwoju".
Miejsce: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie.

28.11.2017 r. Udział w warsztatach dotyczących edukacji nt. żubra. Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Zubrów.
Miejsce: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.

22.11.2017 r. Konferencja pn.: „Prezentacja wyników inwentaryzacji przyrodniczej i kulturowej Puszczy Białowieskiej w latach 2016/2017”.
Miejsce: Sękocin Stary k. Warszawy.

27.10.2017 r. Warsztaty „Seed quality in genetic resources conservation of horticultural plants”.
Miejsce: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

20.10.2017 r. Posiedzenie Rady Naukowej Arboretum Leśnego im. Profesora Stefana Białoboka w Sycowie.
Miejsce: Syców.

15 - 17.10.2017 r. Konferencja „Polskie parki narodowe – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”.
Miejsce: Pałac Wojanów.

13 - 14.10.2017 r. I naukowo-szkoleniowa krajowa konferencja biobanków w Polsce.
Miejsce: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

09.10.2017 r. Udział w ceremonii otwarcia Spotkania Wysokiego Szczebla w ramach Wspólnej Sesji do spraw Lasów i Przemysłu Drzewnego
EKG ONZ (COFFI) oraz Europejskiej Komisji do spraw Leśnictwa FAO (EFC) „Las2017”.
Miejsce: Hotel Novotel Warszawa Centrum.

18 - 20.09.2017 r. XLVII Zjazd Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.
Miejsce: Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie.

16.09.2017 r. Krajowa Narada Leśników z okazji XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników na Jasna Górę. Miejsce: Częstochowa.

09.09.2017 r. Konferencja Naukowa pn.: „Żywność darem dla życia i zdrowia – w świetle zagrożeń od GMO”.
Miejsce: Pałac Kultury i Nauki w Warszawie.

18.08.2017 r. Udział zastępcy Dyrektora w uroczystości upamiętnienia XXV-lecia pożaru w Kuźni Raciborskiej „Tragedia-Współpraca-Doświadczenie-Przyszłość”.
Miejsce: Stadion Miejski w Kuźni Raciborskiej.

06 - 08.09.2017 r. Międzynarodowa konferencja pn.: „Biologia, ekologia i ochrona kuraków w Polsce i w Europie”.
Miejsce: Zamek Kliczków.

31.07.2017 - 01.08.2017 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w pracach Rady Naukowej (Advisory Board) powołanej do świadczenia pomocy i doradztwa w przygotowaniu i realizacji pierwszego brytyjskiego projektu ogólnokrajowego dotyczącego zachowania zasobów genowych drzew i krzewów leśnych Wysp Brytyjskich pn. „United Kingdom National Tree Seed Project”.
Miejsce: Wielka Brytania Wakehurst Place, Millennium Seed Bank Royal Botanic Gardens, Kew.

30.06.2017 r. Trzecie Posiedzenie Rady Naukowej Leśnego Banku Genów Kostrzyca V Kadencji.
Miejsce: LBG Kostrzyca.

27 - 29.06.2017 r. Szkolenie dla specjalistów ds. hodowli lasu i  pracowników Wydziału Gospodarowania Ekosystemami z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Szkolenie dla 35 osób.
Miejsce: LBG Kostrzyca.

20 - 21.06.2017 r. Warsztaty dla studentów III roku Leśnictwa Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki Białostockiej w Hajnówce. W warsztatach uczestniczyło 16 studentów.
Miejsce: LBG Kostrzyca.

30.05.2017 - 01.06.2017 r. Reprezentowanie Ministerstwa Środowiska przez Dyrektora LBG Kostrzyca na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego EUFORGEN.

19.05.2017 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w posiedzeniu Rady Naukowej Arboretum Leśnego im. Profesora Stefana Białoboka w Stradomii przy Nadleśnictwie Syców.

05.05.2017 r. Szkolenie aplikacyjne "Genetic Analysis Training".

10 - 11.04.2017 r. Szkolenie Technika barkodowania DNA gatunków roślin i zwierząt.

03 - 06.04.2017 r. Udział Dyrektora w spotkaniu grupy EUFGIS (Establishment of a European Information System on Forest Genetic Resources).
Miejsce: Rzym, Włochy.

29.03.2017 r. Spotkanie Dyrektora LBG Kostrzyca z Dyrektorem Arboretum w Bolestraszycach. Współpraca, w ramach Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów.
Miejsce: Arboretum w Bolestraszycach.

15.03.2017 r. Udział Zastępcy Dyrektora w IX sesji Zimowej Szkoły Leśnej organizowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa.
Miejsce: Sękocin Stary.

28.01.2017 - 03.02.2017 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w 16. Sesji Komisji ds. Zasobów Genetycznych dla Żywności i Rolnictwa (CGFRA – Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture).
Miejsce: Rzym, Włochy.

18 - 19.01.2017 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w posiedzeniu Rady Naukowej (Advisory Board) powołanej do świadczenia pomocy i doradztwa w przygotowaniu i realizacji pierwszego brytyjskiego projektu ogólnokrajowego dotyczącego zachowania zasobów genowych drzew i krzewów leśnych Wysp Brytyjskich pn. „United Kingdom National Tree Seed Project".
Miejsce: The Royal Botanic Gardens, Kew w Wielkiej Brytanii.

12.01.2017 r. Wizyta w Leśnym Banku Genów Kostrzyca delegacji z Łódzkiego Ogrodu Botanicznego, w ramach współpracy z Radą Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.
Organizator: Leśny Bank Genów Kostrzyca.
Miejsce: Leśny Bank Genów Kostrzyca.