Web Content Display Web Content Display

Kalendarium 2016

Kalendarium wydarzeń mających miejsce w 2016 roku.

15.01.2016 r. XVII Posiedzenie Kapituły Przeglądu Leśniczego.
Miejsce: Leśny Ośrodek Szkoleniowy Puszczykowo.

20.01.2016 r. Krajowa Narada Leśników. Uczestnictwo Dyrektora LBG Kostrzyca.
Miejsce: Centrum Kongresowe Targi Kielce

28.01.2016 r. Wykład Pana Prof. dr hab. Janusza Olejnika. „Rola lasów w pochłanianiu dwutlenku węgla w kontekście zmian klimatu". Uczestnictwo pracownika LBG Kostrzyca.
Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary.

29.02.2016 r. Spotkanie operatorów leśnej mapy numerycznej z terenu RDLP Wrocław.
Miejsce: Nadleśnictwo Jawor.

09 - 11.03.2016 r. Udział kadry kierowniczej w szkoleniu "Kierowanie przedsięwzięciami
i zasobami pracy w PGL LP".
Miejsce: Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Leśnik" w Ustroniu – Jaszowcu.

10 - 11.03.2016 r. Uczestnictwo w uroczystościach Jubileuszu 35-lecia podpisania Porozumień Sękocińskich.
Miejsce: Eko Sękocin Sala Konferencyjna Nadleśnictwa Chojnów w Pilawie.

10.03.2016 r. Udział w Walnym Zebraniu Delegatów KÓŁ Polskiego Towarzystwa Leśnego.
Miejsce: Nadleśnictwo Złotoryja.

18.03.2016 r. Uczestnictwo Dyrektora LBG Kostrzyca w spotkaniu Zespołu ds. różnorodności biologicznej na obszarze LP mającego na celu wsparcie naukowe działań LP na rzecz inwentaryzacji i oceny bogactwa przyrodniczego, powołanego Zarządzeniem nr 10 DGLP z dnia 18.02.2016 r.
Miejsce: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie.

29 - 31.03.2016 r. Udział kadry kierowniczej w szkoleniu "Kierowanie przedsięwzięciami
i zasobami pracy w PGL LP".
Miejsce: Leśny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "Nagórzyce" w Swolszewicach Małych.

11.05.2016 r. Święto Lasu, Krajowa Narada Leśników.
Miejsce: Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie.

17 - 19.05.2016 r. Seminarium dla specjalistów właściwych ds. nasiennictwa i selekcji oraz naczelników wydziałów właściwych ds. hodowli lasu.
Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy Leśnik w Łagowie.

19.05.2016 r. Zjazd plenarny Forum Leśno-Samorządowego.
Miejsce: Centrum Kongresowe Targów Kielce S.A.

14 - 18.06.2016 r. Wizyta studyjna grupy pracowników LBG Kostrzyca w Norwegii pn. "Leśne Ośrodki Nasienne w Norwegii i Polsce". Wizyta została zorganizowana przy współudziale pracowników Norweskiego Centrum Nasiennictwa Leśnego SKØGFROVERKET w Hamar w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Głównym celem było zapoznanie uczestników ze specyfiką gospodarki nasiennej w Norwegii, w tym z działalnością Norweskiego Centrum Nasiennictwa, wymiana wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy pracownikami, przedstawienie oferty nawiązania wzajemnej współpracy. Wyjazdy terenowe pozwoliły uczestnikom poznać kreatywne rozwiązania i przykłady dobrych praktyk w zachowaniu różnorodności biologicznej.
Miejsce: Norwegia.

13 - 16.06.2016 r. Konferencja Naukowa „Kolekcje roślin użytkowych w świetle globalnej strategii ochrony świata roślin 2020". Konferencja, w ramach XLVI Zjazdu Polskich Ogrodów Botanicznych, organizowana pod patronatem Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.
Miejsce: Ogród Botaniczny „Podlaski Ogród Ziołowy" w Korycinach.

03 - 04.08.2016 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w pracach Rady Naukowej (Advisory Board) powołanej do świadczenia pomocy i doradztwa w przygotowaniu i realizacji pierwszego brytyjskiego projektu ogólnokrajowego dotyczącego zachowania zasobów genowych drzew i krzewów leśnych Wysp Brytyjskich pn. „United Kingdom National Tree Seed Project".
Miejsce: Wielka Brytania, Wakehurst Place, Ardingly, West Sussex, Millennium Seed Bank.

03.09.2016 r. Narodowe czytanie „Quo vadis" – powieść historyczna Henryka Sienkiewicza. Na zaproszenie Pana Wójta Gminy Mysłakowice Michała Ormana, Dyrektor Leśnego Banku Genów Kostrzyca uczestniczył w NARODOWYM CZYTANIU. 
Miejsce: Bukowiec, park w Herbaciarni.

06 - 09.09.2016 r. Sesja Naukowa „Komunikacja społeczna w leśnictwie" oraz 116 Zjazd Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego.
Miejsce: Cetniewo k. Władysławowa.

13 - 15.09.2016 r. VIII Konferencja „GEOMATYKA  W LASACH PAŃSTWOWYCH".
Miejsce: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej LZD w Rogowie.

17.09.2016 r.  XX Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę. Krajowa Narada Leśników.
Miejsce: Częstochowa.

04.10.2016 r. Obchody Jubileuszu 60-lecia Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. W obchodach w imieniu Dyrekcji uczestniczył pracownik LBG Kostrzyca.
Miejsce: Sękocin Stary.

07.10.2016 r. Obchody Jubileuszu 70-lecia Nadleśnictwa Głogów.
Miejsce: Sala Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie.
W obchodach w imieniu Dyrekcji uczestniczył pracownik LBG Kostrzyca.

17 - 19.10.2016 r. Konferencja naukowa „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku" organizowana przez Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku oraz Komisję Nauk Leśnych i Drzewnych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.
Miejsce: Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.

18.10.2016 r. Regionalna Narada Leśników, połączona z pożegnaniem dotychczasowego Dyrektora dr inż. Kazimierza Szabli oraz uroczystym przekazaniem kierownictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Dyrektorowi Wiesławowi Kucharskiemu.

08.12.2016 r. Uczestnictwo Dyrektora LBG Kostrzyca w debacie pn. "Lasy Państwowe kluczem do zrównoważonego rozwoju".
Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary.