Asset Publisher Asset Publisher

kalendarium 2012

W dniach 17 - 18.12.2012 r. Narada wigilijna kierowników jednostek organizacyjnych regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
Miejsce: Hotel „Pawłowski" w Zgorzelcu, część terenowa Nadleśnictwo Pieńsk i Ruszów.

W dniach 13 - 14.12.2012 r. Konferencja Ministerstwa Środowiska „Finansowanie leśnictwa i ochrony przyrody w nowej perspektywie finansowej 2014-2010".
Miejsce: Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej LP w Jedlni.

Dnia 12.12.2012 r. Narada dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Miejsce: Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej LP w Jedlni.

W dniach od 28-30.11.2012 r. szkolenie dla Specjalistów ds. Selekcji i Nasiennictwa Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.
Miejsce: Leśny Bank Genów Kostrzyca, Nadleśnictwo Jawor.

Dnia 22.11.2012 r. Konferencja „Kierunki rozwoju polskich lasów w kontekście rozwoju lasów europejskich".
Miejsce: Warszawa, gmach Ministerstwa Środowiska.

12.11.2012 r. Narada dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Miejsce: Ośrodek Edukacji Ekologicznej LP w Jedlni.

Dnia 09.11.2012 r. III Posiedzenie Rady Naukowej IV Kadencji Leśnego Banku Genów Kostrzyca.
Miejsce: HOTEL „CHATA ZA WSIĄ" w Mysłakowicach.

Dnia 23.10.2012 r. Posiedzenie Rady Naukowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
Miejsce: Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego, Mikołów.

W dniach 18-19.10.2012 r. Narada dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
Miejsce: Ośrodek Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie, RDLP w Lublinie.

W dniach 04-05.10.2012 r. spotkanie konsultacyjne zespołu zadaniowego powołanego do opracowania nowelizacji Zarządzenia nr 7A Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony leśnych zasobów genowych na potrzeby nasiennictwa i hodowli drzew leśnych.
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy Leszczydół Nowiny przy Nadleśnictwie Wyszków.

Dnia 29.09.2012 r. Uczestnictwo pracowników Leśnego Banku Genów Kostrzyca na Festiwalu Dary Lasu.
Miejsce: Rynek główny w Lwówku Śląskim.
Link do programu Festiwalu j. n:
http://www.nj24.pl/sites/default/files/tabele_ligowe/plakat-dary-lasu.jpg
GALERIA: DARY LASU 2012

Dnia 27.09.2012 r. Konferencja: „Wykorzystanie sekwencji mikrosatelitarnych w jądrowym DNA drzew leśnych do udowodnienia pochodzenia materiału dowodowego w postępowaniu sądowym".
Miejsce: sala seminaryjna Leśnego Banku Genów Kostrzyca.

W dniach 26-27.09.2012 r. Krajowa Konferencja Hodowlana „Granice naturalnych zasięgów głównych gatunków lasotwórczych w Polsce – historia czy rzeczywistość ?".
Miejsce: Leśny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Lasów Państwowych w Malinówce/k. Ełku.

Dnia 19.09.2012 r. Narada robocza z udziałem nadleśniczych, dyrektorów zakładów i kierowników komórek organizacyjnych biura RDLP we Wrocławiu.
Miejsce: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu.

W dniach 18-20.09.2012 r. Coroczne spotkanie ekspertów programu EUFORGEN (European Forest Genetic Resources Programme). Celem warsztatów jest omówienie sposobów poprawy ochrony i monitorowania leśnych zasobów genetycznych w Europie.
Miejsce: Finlandia Järvenpää

W dniach 18-20.09.2012 r. VI Konferencja „Geomatyka w Lasach Państwowych".
Miejsce: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.

W dniach 13-15.09.2012 r. Konferencja IUFRO „Norway spruce in the conservation of forest ecosystems in Europe. The results of the IUFRO experimental series:1964/68, 1972, 1938/39".
Miejsce: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Nadleśnictwo Wisła.

W dniach 12-14.09.2012 r. V Ogólnopolska Konferencja „Roślinne zasoby genowe biologiczną podstawą rozwoju rolnictwa".
Miejsce: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.

Dnia 01.08.2012 r. Konferencja PTL O/Wrocław i RDLP we Wrocławiu pn. "Wizja przyszłości polskich lasów i leśnictwa do roku 2030".
Miejsce: LBG Kostrzyca

W dniach 27-29.06.2012 r. II Walne Zgromadzenie Członków Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.
Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy Twardy Dół, Borzechowo.

W dniach 10-15.06.2012 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w spotkaniu rocznym oraz seminarium członków grupy The International Seed Testing Association (ISTA).
Miejsce: Holandia, Venlo, International Seed Testing Association, World Horticultural Expo Floriade 2012.

W dniach 04-05.06.2012 r. Narada z udziałem nadleśniczych, dyrektorów zakładów i kierowników komórek organizacyjnych biura RDLP we Wrocławiu.
Miejsce: Nadleśnictwo Świeradów.

Dnia 30.05.2012 r. Krajowa narada leśników z okazji Ogólnopolskich Dni Lasu.
Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym.

Dnia 29.05.2012 r. Narada dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Miejsce: Eko-Sękocin, RDLP Warszawa.

W dniach 21-25.05.2012 r. w Leśnym Banku Genów Kostrzyca międzynarodowe warsztaty pod nazwą „Current technologies of forest seed treatment".

8-11.05.2012 r. Seminarium dla regionalnych genetyków.
Miejsce: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie.

W dniach 08-10.05.2012 r. Coroczne spotkanie członków EUFGIS (Establishment of a European Information System on Forest Genetic Resources). Udział Dyrektora LBG Kostrzyca.
Miejsce: Szombathely (Węgry) Forest Research Institute, Kamoni Arboretum.

Dnia 25.04.2012 r. II Posiedzenie Rady Naukowej IV Kadencji Leśnego Banku Genów Kostrzyca.

Dnia 04.04.2012 r. I Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.
Miejsce: Siedziba Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

W dniach 29-30.03.2012 r. VIII Konferencja OBCE GATUNKI W LASACH. Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie.
Miejsce: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie.

Dnia 23.03.2012 r. Narada z udziałem Pana Adama Wasiaka Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, nadleśniczych, dyrektorów zakładów i kierowników komórek organizacyjnych biura RDLP we Wrocławiu.
Miejsce: biuro Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

W dniach 21-22.03.2012 r. Narada naczelników ds. hodowli/zagospodarowania lasu.
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy w Solcu Kujawskim.

W dniach 20-22.03.2012 r. IV Sesja Zimowa Szkoły Leśnej pt. "Przyrodnicze i gospodarcze aspekty produkcji oraz wykorzystania drewna – stan obecny i perspektywy."
Miejsce: Siedziba Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.

Dnia 15.03.2012 r. Narada dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Miejsce: Eko –Sękocin, RDLP Warszawa.

Dnia 21.02.2012 r. Narada z udziałem nadleśniczych, dyrektorów zakładów i kierowników komórek organizacyjnych biura RDLP we Wrocławiu.Tematem narady będzie omówienie wyników finansowo-gospodarczych za 2011 rok oraz przyjętych założeń do planu na 2012 rok.
Miejsce: Sala konferencyjna Nadleśnictwa Wołów.

Dnia 20.01.2012 r. Spotkanie robocze /omówienie bieżących spraw dotyczących produkcji sadzonek mikoryzowanych/ na terenie Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Dnia 04.01.2012 r. Narada Dyrektorów Regionalnych Lasów Państwowych. Tematem narady będzie omówienie zmian w zasadach hodowli lasu i instrukcjach: ochrony lasu, urządzania lasu i ochrony przeciwpożarowej lasu.
Miejsce Narady: Ośrodek Szkoleniowy LP w Malinówce, RDLP Białystok.