Web Content Display Web Content Display

Kalendarium 2013

Kalendarium wydarzeń mających miejsce w 2013 roku.

04 - 05.12.2013 r. XVIII Konferencja Współczesne zagadnienia edukacji leśnej społeczeństwa. „Pożytki leśne w nauce, praktyce i edukacji leśnej społeczeństwa."
Miejsce: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.

18.11.2013 r. Narada dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Miejsce: RDLP Warszawa.

11.11.2013 r. Wręczenie nagrody Green Apple Awards 2013 w kategorii sektora publicznego - projekty na rzecz środowiska, przyznanej LBG Kostrzyca. Projekt FlorNaturLBG „Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodniej części Polski" został doceniony przez międzynarodową organizację pozarządową The Green Organisation. Nagrodę odbiera Dyrekcja LBG Kostrzyca.
Miejsce: Wielka Brytania, Izba Gmin Parlamentu Brytyjskiego w Londynie.

05 - 06.11.2013 r. Seminarium dla specjalistów ds. nasiennictwa i selekcji Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.
Miejsce: Karkonoski Park Narodowy, Leśny Bank Genów Kostrzyca.

23.10.2013 r. Konferencja „Wyzwania Lasów Państwowych – inspiracje i działania w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi".
Miejsce: Centralny Ośrodek Sportu w Spale.

08.10.2013 r. Czwarte posiedzenie Rady Naukowej LBG Kostrzyca IV Kadencji.
Miejsce: Sala seminaryjna LBG Kostrzyca.

07.10.2013 r. Uroczyste odsłonięcie miejsca pamięci i popiersia Ś. † P. Wojciecha Fondera
Miejsce: Arboretum LBG Kostrzyca.

01 - 03.10.2013 r. Spotkanie grupy roboczej EUFORGEN, ds. Leśnego Materiału Rozmnożeniowego, powołanej w ramach Europejskiego Programu Ochrony Leśnych Zasobów Genowych.
Miejsce: Sala seminaryjna LBG Kostrzyca, Karkonoski Park Narodowy, Nadleśnictwo Śnieżka.

28.09.2013 r. V Dolnośląski Festiwal Dary Lasu w Lwówku Śląskim.
Miejsce: Rynek główny w Lwówku Śląskim.

26 - 27.09.2013 r. Konferencja z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesora Dietera F. Giefinga. Tytuł Konferencji: „ Gospodarowanie zasobami leśnymi".
Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Leśny Ośrodek Szkoleniowy Puszczykowo.

25.09.2013 r. Seminarium z okazji 20-lecia Wyłuszczarni Nasion w Jarocinie.
Miejsce: Pałac Witaszyce koło Jarocina.

21.09.2013 r. Krajowa Narada Leśników z okazji XVII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników na Jasną Górę.
Miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej.

20 - 21.09.2013 r. Uczestnictwo Dyrektora LBG Kostrzyca w XLII Zjeździe Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. Spotkanie Jubileuszowe. Jubileusz 60-lecia powstania Instytutu Botaniki PAN, 100-lecie powstania Instytutu Botaniki UJ, 230-lecie założenia Ogrodu Botanicznego UJ w Krakowie.
Miejsce: Hotel „Margerita" Modlnica.

11.09.2013 r. 50 lat Ośrodka Rozwojowo – Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu, Konferencja „Nauka i praktyka dla rozwoju leśnictwa polskiego".
Miejsce: Pałac Poznański – Łódź.

26 - 30.08.2013 r. Wyjazd studialny na Białoruś dla naczelników wydziałów Gospodarowania Ekosystemami Leśnymi.
Uczestnictwo Dyrektora LBG Kostrzyca.
Miejsce: Nadleśnictwo Grodno i Nowogródek.

01 - 02.08.2013 r. Narada robocza regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Podsumowanie pierwszego półrocza 2013 roku.
Miejsce: Hotel „Qubus" w Głogowie.

22 - 23.07.2013 r. Narada dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Miejsce: Ośrodek szkoleniowy w Malinówce, RDLP Białystok.

09.07.2013 r. Narada dyrektora generalnego LP z dyrektorami RDLP, nadleśniczymi i dyrektorami zakładów o zasięgu krajowym.
Miejsce: Puszczykowo..

21.06.2013 r. Jubileusz 40 – lecia powstania Nadleśnictwa „Śnieżka" w Kowarach.
Miejsce: Siedziba Nadleśnictwa.

12 - 16.06.2013 r. Udział Dyrektora Leśnego Banku Genów Kostrzyca w sympozjum członków grupy The International Seed Testing Association (ISTA) oraz w pracach Komitetu Technicznego – Forest Tree and Shrub Seed Committee.
Miejsce: International Seed Testing Association Antalya, Turcja.

04 - 07.06.2013 r. Udział Dyrektora Leśnego Banku Genów Kostrzyca w międzynarodowej Konferencji nt. Technologii przechowywania i zbioru nasion pt. „ International Conference of European Seed Kilns."
Miejsce: Forest Genetic Resource Centre of Rhineland – Palatinate - Cusanus Stift, Bernkastel – Kues, Niemcy

20 - 24.05.2013 r. Udział Dyrektora Leśnego Banku Genów Kostrzyca w spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Leśnictwa Litwy nt. Selekcji leśnej i zarządzania zasobami genowymi.
Miejsce: Valstybinė Miškų Tarnyba Kowno, Litwa.

24.04.2013 r. Narada nadleśniczych, dyrektorów zakładów i kierowników komórek organizacyjnych biura RDLP we Wrocławiu.
Miejsce: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu.

22.04.2013 r. Akcja edukacyjna „JAK POWSTAJE LAS", zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, wspólnie z Nadleśnictwem Śnieżka.
Miejsce: Leśny Bank Genów Kostrzyca, szkółka kontenerowa Nadleśnictwa Śnieżka.

20.04.2013 r. Krajowa Narada Leśników z okazji Ogólnopolskiego Święta Lasu pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Miejsce: Zamek Królewski w Niepołomicach.

18 - 19.04.2013 r. Udział w polsko – niemieckim szkoleniu pt. „ Praca w zespole i kierownictwo", organizowanym w ramach projektu ramowego Trójnarodowej Sieci Edukacji Ekologicznej „ Nowe drogi dla Edukacji Ekologicznej w Saksonii i na Dolnym Śląsku".
Miejsce: Sächsische Bildungs Und Begegnungsstätte Windmühle Seifhennersdorf, Niemcy.

15 - 19.04.2013 r. Udział Dyrektora Leśnego Banku Genów Kostrzyca w 14 Sesji Komisji ds. zasobów genetycznych dla wyżywienia i rolnictwa FAO
Miejsce: Dyrekcja Food and Agriculture Organization of the United Nations, Viale delle Terme di Caracalla, Włochy – Rzym.

28.03.2013 r. Posiedzenie Rady Naukowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego
Miejsce: Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.

27.03.2013 r. Spotkanie Dyrektora Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych z kierownikami jednostek organizacyjnych. Spotkanie dotyczy przygotowania PGL LP do perspektywy finansowej 2014 – 2020.
Organizator: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
Miejsce: Leśny Bank Genów Kostrzyca.

21.03.2013 r. Dzień otwartych drzwi z okazji Międzynarodowego Dnia Lasów i pierwszego dnia Wiosny.
Miejsce: Leśny Bank Genów Kostrzyca, szkółka kontenerowa Nadleśnictwa Śnieżka

15.03.2013 r. Seminarium „ Możliwość wykorzystania oprogramowania SILPweb – Zasoby".
Organizator: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu.
Miejsce: Leśny Bank Genów Kostrzyca

13 - 14.03.2013 r. Narada naczelników ds. hodowli/zagospodarowania lasu.
Miejsce: Leśny Ośrodek Edukacyjny Nadleśnictwa Radom Jedlnia Letnisko.

11 - 14.03.2013 r. szkolenie „Korzystanie z KCIK_LP w codziennej pracy Strażnika Leśnego", dla pracowników z terenu RDLP we Wrocławiu. Organizator szkolenia: Ośrodek Rozwojowo – Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu.
Miejsce: Leśny Bank Genów Kostrzyca.

26 - 27.02.2013 r. Narada dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Miejsce: Leśny Ośrodek Edukacyjny Nadleśnictwa Radom Jedlnia Letnisko.

18 - 19.02.2013 r. udział Dyrektora Leśnego Banku Genów Kostrzyca w spotkaniu europejskiej sieci zrzeszającej banki nasion European Seed Conservation Network (ENSCONET).
Miejsce: Wielka Brytania The Cambridge University Botanic Garden.

15.02.2013 r. Akcja edukacyjna ''DOKARMIANIE ZWIERZĄT".
Miejsce: Leśnictwo Miłków.

23 - 25.01.2013 r. Uczestnictwo pracowników LBG Kostrzyca w Konferencji „EX SITU CONSERVATION OF PLANTS - PROBLEMS AND SOLUTIONS".
Miejsce: Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

23 - 25.01.2013 r. 2 Sesja Międzyrządowej Technicznej Grupy Roboczej dot. Leśnych Zasobów Genetycznych
Miejsce: Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rzym, Włochy.