Drugi krajowy raport o leśnych zasobach genetycznych

Autorzy:

dr inż. Czesław Kozioł

Marcin Beza