ZACHOWANIE LEŚNYCH ZASOBÓW GENOWYCH - GATUNKI

Realizując „Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata 2011-2035”, Leśny Bank Genów Kostrzyca gromadzi i przechowuje materiał nasienny, fragmenty nasion oraz fragmenty drzew, krzewów oraz roślin zielnych.

W komorach chłodniczych i zbiornikach kriogenicznych LBG Kostrzyca zgromadzono materiał reprezentujący 326 gatunków roślin.

Przechowywanie
LBG Kostrzyca

Liczba gatunków

Liczba gatunków drzew i krzewów

Liczba gatunków roślin zielnych

328

68

260

przechowywanie w chłodniach
(od -20°C do +5°C)

164

58

106

przechowywanie kriogeniczne
(od -150°C do -196°C)

270

33

237

Wykaz wszystkich gatunków, których materiał objęty jest przechowywaniem w LBG Kostrzyca można znaleźć w załaczonych plikach.

Gromadzenie w LBG Kostrzyca gatunków cennych, chronionych, zagrożonych:

Liczba taksonów ogółem wg

Liczba taksonów zgromadzonych w LBG Kostrzyca

Wykonanie
[%]

Polska Czerwona Lista

765

223

29

Rozporządzenie - rośliny chronione

715

182

25

Gatunki zagrożone Dolnego Śląska

640

139

22

Czerwona Lista IUCN

468

121

26

Polska Czerwona Księga Roślin

370

158

43

Konwencja Waszyngtońska CITES

58

19

33

Załącznik II Dyrektywy Siedliskowej UE

44

26

59

Gatunki endemiczne

30

10

33

Stan na 31.12.2022 r.

Stan na 31.12.2022 r.