Edukacja Edukacja

Przedsiewne przysposobienie nasion

Zespół Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów w Leśnym Banku Genów Kostrzyca na zlecenie jednostek gospodarczych Lasów Państwowych jak i również innych podmiotów, w tym osób prywatnych, wykonuje usługę przedsiewnego przysposobienia nasion do siewu.

Nasiona niektórych gatunków drzew, tzw. nasiona spoczynkowe (m.in. buk, jodła, lipa, czereśnia, grab, cis) wymagają przysposobienia przed wysiewem na szkółkach.

Proces ten zwany stratyfikacją polega na zastąpieniu warunków naturalnych, warunkami kontrolowanymi. Nasiona dowilża się do odpowiednich poziomów wilgotności i umieszcza w komorach o kontrolowanej temperaturze. W zależności od gatunku, proces ten trwa od kilku do kilkunastu tygodni. Po jego zakończeniu nasiona kiełkują i mogą zostać wydane do wiosennych siewów na szkółkach.

W LBG Kostrzyca dysponujemy nowoczesną stratyfikatornią z szeregiem komór o sterowanych warunkach temperaturowych, przeprowadzamy przedsiewne przysposobienie nasion zarówno gatunków lasotwórczych jak i gatunków biocenotycznych, a także ozdobnych. Najczęściej zlecane stratyfikacje dotyczą gatunków takich jak: buk, jodła, lipa, grab, daglezja, cis, jarząb, kalina, czereśnia, grusza, jabłoń, dereń.

Przejdź do aktualnego cennika