Edukacja Edukacja

Zespół Produkcji Biopreparatu

Zespół Produkcji Biopreparatu istnieje od 2001 roku. Ideą powstania był Program Zwiększania Lesistości Kraju oraz Program Sterowanej Mikoryzacji Sadzonek w Polsce.

Działalność Laboratorium Produkcji Biopreparatu Mikoryzowego skupia się na produkowaniu wysokiej jakości szczepionki mikoryzowej na bazie grzyba włośnianka rosista (Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél).

Nasze zadania:

 1. Zajmujemy się produkcją biopreparatu mikoryzowego na potrzeby jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych do sterowanej mikoryzacji sadzonek w szkółkach, zgodnie z programem Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
 2. Współpracujemy z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych w zakresie zastosowania i skuteczności mikoryzacji przy pomocy biopreparatu.
 3. Doradzamy w zakresie zastosowania sztucznej mikoryzacji podmiotom zajmującym się szkółkarstwem ozdobnym, ogrodnictwem i rolnictwem.

Czym jest mikoryza?

Jest formą współżycia grzyba z korzeniami lub nasionami roślin naczyniowych na zasadach symbiozy. Gdzie zarówno grzyb jak i roślina otrzymują z tego połączenia wymierne korzyści. Grzyb - produkty fotosyntezy (cukry), roślina - sole mineralne. Ponadto grzyby zwiększają powierzchnie chłonną korzeni, odporność roślin na stresy wywołane zmieniającymi się warunkami środowiska oraz choroby.

Czym jest  sterowana mikoryzacja sadzonek?

Jest to zabieg polegający na wprowadzeniu do substratu hodowlanego ściśle określonej ilości grzybni zidentyfikowanego i znanego grzyba mikoryzowego (np. włośnianka rosista).

Czym jest technologia wytwarzania biopreparatu mikoryzowego?

Stosowana przez nas technologia to potwierdzona długoletnimi badaniami wybitnych naukowców metoda wytwarzania biopreparatu. Produkowany materiał zawiera wegetatywną grzybnię gatunku włośnianka rosista (Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél), hodowaną w warunkach laboratoryjnych. Jest to niejadalny, powszechnie występujący w polskich lasach grzyb.

Technologia została stworzona na użytek Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i od ponad dziesięciu lat z powodzeniem jest stosowana na obszarze całego kraju. W roku 2003  zdobyła pierwsze miejsce w konkursie Ministra Środowiska i Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla wyrobów i wdrożonych rozwiązań technologicznych eksponowanych na Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO.

Gdzie można zastosować nasz biopreparat?

Biopreparat mikoryzowy ma szerokie zastosowanie w szkółkach kontenerowych oraz w inspektach i korytach (na substratach torfowych), ale także we własnym ogrodzie.

Jest on przeznaczony do mikoryzacji następujących gatunków drzew: sosna, świerk, modrzew, lipa, buk, dąb, grab i brzoza.

Jakie są zalety stosowania naszego biopreparatu ?

 • lepszy wzrost i rozwój sadzonek,
 • zwiększenie odporności sadzonek na choroby korzeniowe,
 • lepsze zaopatrzenie sadzonek w wodę i sole mineralne,
 • poprawę bilansu wykorzystania składników pokarmowych z nawożenia mineralnego, zwiększona przeżywalność sadzonek w uprawach  zwłaszcza na glebach zdegradowanych i gruntach porolnych

Jaka jest wymagana dawka biopreparatu?

Hodowla pojemnikowa:

 • Od 3% do 5% udziału  w całej objętości substratu dla pojemników o objętości 50 cm3.
 • Od 2% do 2,5% udziału w całej objętości substratu dla pojemników o objętości 120 cm3,  265 cm3, 300 cm3.

Hodowla w inspektach i korytach:

 • 350 litrów na 1 ar kwatery siewnej do wykorzystania w dwóch sezonach hodowlanych.

Na życzenie klienta dostarczymy szczegółowe informacje dotyczące procesu przygotowania substratu i innych sposobów hodowli.

Jak zamówić biopreparat mikoryzowy w Leśnym Banku Genów Kostrzyca?

Aktualna cena za litr biopreparatu znajduje się w cenniku.

Jednostki Lasów Państwowych:

 • Złożenie oficjalnego pisma pocztą tradycyjną z określeniem ilości w litrach, terminu i sposobu odbioru (odbiór na koszt Zamawiającego).

Jednostki z poza Lasów Państwowych:

 • Złożenie formularza pocztą tradycyjną, elektroniczną (skan) lub faxem.

Osoby zalesiające w ramach PROW:

Informacja dla osób starających się o uzyskanie pomocy na zalesienie w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów" objętego PROW 2014-2020.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą broszurą informacyjną związaną z wykorzystaniem sadzonek mikoryzowanych w zalesieniach.

Jak się z nami skontaktować?

Leśny Bank Genów Kostrzyca
Zespół Produkcji Biopreparatu Mikoryzowego

Miłków 300,
58-535 Miłków
tel.  +48 75 71 31 048 wew. 126
fax. +48 75 71 31 754