Siedziba <b>Leśny Bank Genów Kostrzyca</b>
Leśny Bank Genów Kostrzyca
+ 48 75 71 31 048, 75 71 31 259, 75 71 31 263
+ 48 75 71 31 754

Miłków nr 300

58-535 Miłków

NIP 6111119546 | REGON 230296241
Dyrektor Leśnego Banku Genów Kostrzyca
dr inż. Anna Wondołowska-Grabowska
+ 48 75 71 31 048
Zastępca Dyrektora Leśnego Banku Genów Kostrzyca
Marcin Beza

+ 48 75 71 31 048 wew. 112
GSM 513 192 407
Sekretarz - Kierownik Zespołu Administracyjno-Gospodarczego
Dorota Jasik

+ 48 75 71 31 048 wew. 131
GSM 503 357 513
Główny Księgowy
Alicja Bednarz-Gawlik

+ 48 75 71 31 048 wew. 106

Zespół Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych (ZBW)

Małgorzata Pałucka
Kierownik
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 108
GSM 503 357 503
Paulina Kosek
Starszy specjalista ds. kriokonserwacji
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 136
Urszula Wasileńczyk
Starszy specjalista ds. kriokonserwacji
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 136
Magdalena Chudzińska
Specjalista ds. analiz molekularnych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 122
Anna Pasławska
Starszy specjalista ds. analiz molekularnych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 122
Ewa Kaczmarek
Starszy specjalista ds. biobankowania i analiz molekularnych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 122
dr Monika Litkowiec
Starszy specjalista ds. analiz molekularnych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 133

Zespół Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów (ZP)

Michał Raj
Kierownik
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 127
GSM 503 357 482
Krzysztof Brzuchnalski
Starszy specjalista ds. organizacji zbioru i tworzenia zasobów
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 113
Katarzyna Topolska
Specjalista ds. organizacji zbioru i tworzenia zasobów
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 111
Krzysztof Paciejewski
Specjalista ds. arboretum
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 113
Joanna Witek
Referent ds. organizacji zbioru i tworzenia zasobów
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 111
Anna Nosal-Wójciak
Referent ds. organizacji zbioru i tworzenia zasobów
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 111
Marian Kwidziński
Operator maszyn i urządzeń łuszczarskich
Tel.: + 48 75 71 31 048
Karol Stanek
Operator maszyn i urządzeń łuszczarskich
Tel.: + 48 75 71 31 048

Zespół Przechowalni Materiału Rozmnożeniowego (ZM)

Dagmara Topoła
Kierownik
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 123
GSM 503 357 496
Jolanta Sikorska
Specjalista ds. przechowywania materiału rozmnożeniowego
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 120
Magdalena Lenarcik
Specjalista ds. przechowywania materialu rozmnożeniowego
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 120

Stacja Oceny Nasion (SON)

Magdalena Beza
Kierownik
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 129
GSM 503 357 520
Wioleta Kalata
Starszy specjalista ds. oceny nasion - laborant
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 107
Dorota Polatowska
Specjalista ds. oceny nasion - laborant
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 107
Beata Wachowiak
Referent ds. oceny nasion – laborant
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 107

Zespół Produkcji Biopreparatu (ZB)

Ewa Paszkowska
Kierownik
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 126
GSM 512 365 798
Agnieszka Polańska
Referent ds. produkcji biopreparatu
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 126

Stanowisko ds. edukacji przyrodniczo-leśnej (ZE)

Joanna Borowy
Starszy specjalista ds. edukacji przyrodniczo-leśnej
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 104
GSM 503 357 516

Zespół Administracyjno-Gospodarczy (SG)

Małgorzata Sikorska
Starszy specjalista ds. administracyjnych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 115
Michał Mysza
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 110
Joanna Nowicka-Gwizdek
Starszy referent ds. administracyjnych
Tel.: + 48 75 71 31 048
Grzegorz Gnyp
Administrator narzędzi informatycznych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 125
GSM 694 429 322
Dariusz Dudzik
Konserwator systemów i urządzeń
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 109

Stanowisko ds. Kadrowych (DK)

Małgorzata Sułek
Starszy specjalista ds. kadrowych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 114

Zespół Finansowo-Księgowy (FK)

Samanta Kulig
Specjalista ds. księgowych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 103
Dagmara Dyrda
Starszy referent ds. księgowych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 140
Barbara Rybacki
Starszy referent ds. księgowych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 140
Joanna Rembelska
Referent ds. księgowych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 140