Asset Publisher Asset Publisher

Zespół Przechowalni Materiału Rozmnożeniowego

Zespół Przechowalni Materiału Rozmnożeniowego jest komórką LBG Kostrzyca odpowiedzialną za odpowiednie przechowywanie materiału nasiennego metodą tradycyjną oraz kontrolę i monitoring wydań nasion do różnych celów (ocena SON, siew zewnętrzny, analizy i badania).

Na przechowywanie materiału nasiennego ma wpływ wiele czynników. Decydujące są odwodnienie nasion (poprzez podsuszenie), odpowiednie zapakowanie oraz obniżenie temperatury. Przechowując podsuszone nasiona należy pamiętać, że są to organizmy żywe, w których - choć w zwolnionym tempie - zachodzą nieprzerwanie procesy życiowe. Zakłócenie normalnego przebiegu tych procesów prowadzi bardzo często do znacznego zmniejszenia żywotności nasion, a niekiedy nawet powoduje całkowitą jej utratę. Szczególnie niebezpieczne jest zwiększenie intensywności oddychania.

Aby bezpiecznie przechować nasiona należy dążyć do maksymalnego obniżenia intensywności ich oddychania. Nasiona drzew i krzewów leśnych oraz nasiona roślin runa leśnego przechowuje się w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w temperaturze od -10°C do -20°C. Pojemniki chronią przed dostępem wilgoci oraz hamują wymianę gazową z otoczeniem. W celu długoletniego przechowywania nasiona poddaje się podsuszaniu, co redukuje zawartość wody i obniża aktywność metaboliczną.

Warunki przechowywania mają zapewnić nasionom utrzymanie ich wartości siewnej na niezmienionym poziomie przez jak najdłuższy czas. Przechowywanie nasion w bankach genów ma znaczenie strategiczne dla zapobiegania ubożenia puli genetycznej zbiorowisk leśnych, służy również zachowaniu szczególnie zagrożonych populacji drzew i krzewów leśnych oraz najbardziej wartościowych populacji i osobników.

W zależności od przeznaczenia materiał rozmnożeniowy w LBG Kostrzyca jest przechowywany:

  • krótkookresowo – depozyty nadleśnictw w celu zachowania ciągłości produkcji szkółkarskiej.
  • długookresowo – zasobów genowe poszczególnych gatunków, w takiej ilości, by po zmianie niekorzystnych warunków lokalnych można było wprowadzić je ponownie na opuszczone siedlisko.

W komorach chłodniczych w temp. -10°C oraz -20°C przechowywane są miedzy innymi nasiona gatunków: sosna pospolita, świerk pospolity, modrzew europejski, daglezja zielona, jodła pospolita, buk zwyczajny, brzoza brodawkowata, olsza czarna, lipa drobnolistna, jesion wyniosły, wiąz szypułkowy, jarząb brekinia, świetlik maleńki, czosnek niedźwiedzi, zawilec wielkokwiatowy, konwalia majowa i wiele innych.