Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Zespół organizacji zbioru i tworzenia zasobów

Zespół Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów koordynuje zbiory materiału nasiennego (szyszek, owoców, nasion) w ramach gromadzenia zasobów genowych do LBG Kostrzyca.

Zasoby genowe gromadzone są w celu zabezpieczenia (ochrona ex situ) najcenniejszych populacji oraz osobników drzew leśnych w naszym kraju, a także cennych chronionych i zagrożonych gatunków roślin.

Zespół przygotowuje również dostarczony materiał do długookresowego przechowywania:

  • Nasiona gatunków iglastych są wyłuszczane z szyszek, oczyszczane z zanieczyszczeń, odskrzydlane, separowane oraz podsuszane. Do przeprowadzenia tego procesu wykorzystywana jest wyłuszczarnia nasion wyposażona w linię technologiczną szwedzkiej firmy BCC.
  • Nasiona gatunków liściastych w zależności od specyfiki są spławiane w wodzie i poddawane termoterapii (dąb), wydobywane z owoców (np. jarząb, czereśnia), następnie oczyszczane, separowane i podsuszane. Do tych czynności wykorzystuje się urządzenia takie jak: wanna do spławiania, szafa do termoterapii i suszenia, macerator, zestawy sit.
  • Nasiona roślin zielnych są podsuszane w specjalistycznym kontenerze, ręcznie wydobywane z owoców (również pod mikroskopem) oraz separowane drobnymi sitami.