Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

ZACHOWANIE LEŚNYCH ZASOBÓW GENOWYCH - GATUNKI

Realizując „Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata 2011-2035”, Leśny Bank Genów Kostrzyca gromadzi i przechowuje materiał nasienny, fragmenty nasion oraz fragmenty roślin drzew, krzewów oraz roślin zielnych.

W komorach chłodniczych i zbiornikach kriogenicznych LBG Kostrzyca zgromadzono materiał reprezentujący 300 gatunków roślin.

Przechowywanie
LBG Kostrzyca

Liczba gatunków

Liczba gatunków drzew i krzewów

Liczba gatunków roślin zielnych

300

69

231

przechowywanie tradycyjne
(od +5°C do -20°C)

164

59

105

przechowywanie kriogeniczne
(od -150°C do -196°C)

241

33

208

Wykaz wszystkich gatunków, których materiał objęty jest przechowywaniem w LBG Kostrzyca można znaleźć w załaczonych plikach do tej strony.

Gromadzenie w LBG Kostrzyca gatunków cennych, chronionych, zagrożonych:

Liczba taksonów ogółem wg

Liczba taksonów zgromadzonych w LBG Kostrzyca

Wykonanie
[%]

Polska Czerwona Lista

765

180

24

Rozporządzenie rośliny chronione

715

156

22

Zagrożone Dolnego Śląska

640

113

18

Czerwona Lista IUCN

468

111

24

Polska Czerwona Księga Roślin

370

140

38

Konwencja Waszyngtońska CITES

58

10

17

Załącznik II Dyrektywy Siedliskowej UE

44

26

59

Gatunki endemiczne

30

7

23