Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

ZACHOWANIE LEŚNYCH ZASOBÓW GENOWYCH - GATUNKI

Realizując „Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata 2011-2035”, Leśny Bank Genów Kostrzyca gromadzi i przechowuje materiał nasienny, fragmenty nasion oraz fragmenty roślin drzew, krzewów oraz roślin zielnych.

W komorach chłodniczych i zbiornikach kriogenicznych LBG Kostrzyca zgromadzono materiał reprezentujący 239 gatunków roślin.

Przechowywanie
LBG Kostrzyca

Liczba gatunków

Liczba gatunków drzew i krzewów

Liczba gatunków roślin zielnych

239

63

176

przechowywanie tradycyjne
(od +5°C do -20°C)

147

55

92

przechowywanie kriogeniczne
(od -150°C do -196°C)

180

27

153

Wykaz wszystkich gatunków, których materiał objęty jest przechowywaniem w LBG Kostrzyca można znaleźć w załaczonych plikach do tej strony.

Gromadzenie w LBG Kostrzyca gatunków cennych, chronionych, zagrożonych:

Liczba taksonów ogółem wg

Liczba taksonów zgromadzonych w LBG Kostrzyca

Wykonanie
[%]

Polska Czerwona Lista

765

128

17

Rozporządzenie rośliny chronione

715

121

17

Zagrożone Dolnego Śląska

640

93

15

Czerwona Lista IUCN

472

95

20

Polska Czerwona Księga Roślin

370

103

28

Konwencja Waszyngtońska CITES

58

10

17

Załącznik II Dyrektywy Siedliskowej UE

44

23

52

Gatunki endemiczne

30

5

17

 

Stan na 01.05.2020 r.