Asset Publisher Asset Publisher

"LAS INSPIRUJE" - WFOŚiGW

Projekt edukacyjny „Las inspiruje - odkrywamy tajemnice arboretum LBG Kostrzyca”

Status projektu: Zakończony

Okres realizacji: 04.09.2013 – 23.11.2013

Nr umowy: 212/D/EE/JG/2013 z dnia 11 września 2013 r.

Wartość projektu: 104 349,92 zł.

Kwota dofinansowania: 65 000,00 zł.

Beneficjent: Leśny Bank Genów Kostrzyca

Opis projektu:

Projekt edukacyjny pod nazwą „Las inspiruje - odkrywamy tajemnice arboretum LBG Kostrzyca" miał na celu poszerzenie wiedzy przyrodniczej, związanej z kształtowaniem umiejętności wskazywania elementów charakteryzujących las i Arboretum oraz wykształcenie umiejętności opisywania różnic pomiędzy środowiskiem leśnym, a środowiskiem ogrodu dendrologicznego.

Projekt adresowany był do uczniów III klasy 12 szkół podstawowych i I klasy 9 Gimnazjów powiatu jeleniogórskiego, z uwzględnieniem Jeleniej Góry.

Każda grupa uczestnicząca w zajęciach liczyła 25 osób.

Łącznie, w organizowanych w ramach projektu zajęciach edukacyjnych, wzięło udział 525 uczniów.

Cele ogólne projektu:

  • Poszerzenie wiedzy przyrodniczej, w tym wiedzy na temat różnych form ochrony środowiska leśnego i przyrodniczego;
  • Kształtowanie umiejętności wskazywania elementów charakteryzujących las i Arboretum oraz wykształcenie umiejętności opisywania różnic pomiędzy środowiskiem leśnym a środowiskiem ogrodu dendrologicznego.

Cele szczegółowe projektu:

  • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania głównych gatunków drzew leśnych oraz najpopularniejszych roślin ogrodniczych;
  • Zapoznanie z podstawami systematyki roślin;
  • Zapoznanie z różnicami w wykorzystaniu lasu i ogrodu dendrologicznego;
  • Zapoznanie z działalnością Leśnego Banku Genów Kostrzyca;
  • Inspirowanie młodzieży do zdobywania wiedzy poprzez eksperymenty i doświadczenia;
  • Rozbudzenie kreatywności.