Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Oferta edukacyjna

Działalność edukacyjna prowadzona w Leśnym Banku Genów Kostrzyca ma na celu upowszechnienie wiedzy o środowisku leśnym - roli i funkcji lasu dla życia roślin, zwierząt i ludzi.

Podczas zajęć edukacyjnych przekazywane są również informacje na temat działalności Leśnego Banku Genów Kostrzyca, jedynej o takim profilu jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, powołanej do ochrony leśnych zasobów genowych. Zajęcia prowadzone są przez pracownika posiadającego przygotowanie pedagogiczne. W zajęciach uczestniczą: dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych i średnich, studenci, a także osoby zainteresowane działalnością Leśnego Banku Genów Kostrzyca. Zajęcia prowadzone są w sali seminaryjnej w formie warsztatowej oraz na terenie Arboretum.

Do dyspozycji uczniów na terenie Arboretum są: „Ścieżka zmysłów", „Leśny dendrofon", tablica interaktywna „Odgłosy lasu – odgłosy zwierząt", wiata przeznaczona do zajęć, a także tablice edukacyjne rozmieszczone przy ścieżkach w różnych częściach arboretum. Dla uczniów Gimnazjum i szkół średnich realizowane są także zajęcia w oczyszczalni hydrobiologicznej, gdzie przy użyciu walizki EKOBADACZA oznaczają czystość wody.

W Leśnym Banku Genów Kostrzyca organizowane są również dla dzieci i młodzieży konkursy przyrodnicze, plastyczne i fotograficzne oraz prezentowane są wystawy o tematyce przyrodniczej. Realizujemy z udziałem przedszkoli i szkół akcje edukacyjne: „Dokarmianie zwierząt", „Jak powstaje las", „Sprzątanie świata". Organizujemy dla szkół „ Międzynarodowy dzień lasów", „Dzień Dziecka". Zapraszamy szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie z powiatu jeleniogórskiego do realizacji ciekawych projektów edukacyjnych.

Organizujemy szkolenia branżowe, wynajmujemy salę seminaryjną na potrzeby spotkań, narad, konferencji i szkoleń.