Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Arboretum LBG Kostrzyca

INFORMACJE OGÓLNE

Arboretum (łac. arbor – drzewo) ogród dendrologiczny, w ujęciu encyklopedycznym jest to wydzielony obszar zajmujący się kolekcjonowaniem roślin drzewiastych w celu ukazania ich piękna i różnorodności oraz prowadzenia badań naukowych i edukacji przyrodniczej.

Kolekcjonowanie roślin różnych gatunków jest tak stare jak cywilizacja ludzka. Najstarsze ogrody powstały w Indiach i Chinach. Otaczały miejsca kultu i miały podkreślać ich piękno i wyjątkowość.

Ogrody, jako symbole potęgi i bogactwa powstawały w wielu krajach, natomiast rośliny dla celów poznawczych pierwszy zaczął gromadzić Arystoteles (384 – 322 p.n.e.), a jego dzieło kontynuował uczeń – Teofrast, uznawany za ojca pierwszego ogrodu botanicznego, który znajdował się przy Liceum Arystotelesa pod Atenami.

W Polsce pierwsze, szeroko znane w świecie kolekcje drzew i krzewów zgromadzono wokół Zamku Królewskiego w Warszawie. Najstarsze ogrody botaniczne to założony przy Królewskiej Szkole Leśnej ogród w Grodnie oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego (1783 r.). W 1811 roku założony został Ogród Botaniczny przy Uniwersytecie Wrocławskim a w roku 1818 przy Uniwersytecie Warszawskim. Pierwsze arboretum w Polsce założono w 1826 roku w Kórniku k/Poznania.

Arboretum Leśnego Banku Genów Kostrzyca zajmuje powierzchnię blisko 15 hektarów. Otacza siedzibę oraz budynki użytkowe Leśnego Banku Genów Kostrzyca. Stanowi żywy bank genów, w którym przechowywane są egzemplarze najcenniejszych przedstawicieli chronionych oraz ozdobnych gatunków roślin. Zgromadzone kolekcje obejmują ok. 5 000 okazów, reprezentujących ponad 700 gatunków, podgatunków i odmian roślin.

Wstęp na teren Arboretum LBG Kostrzyca jest bezpłatny.

ARBORETUM - DZIAŁALNOŚĆ

Arboretum jest formą czynnej ochrony zasobów genowych ginących i zagrożonych gatunków roślin, wymagających przeniesienia poza miejsca naturalnego występowania, co stanowi uzupełnianie ochrony zasobów w banku genów. Arboretum jest również miejscem aklimatyzacji dla wielu gatunków drzew, krzewów i innych roślin z całego świata w dość surowych warunkach podgórskich.

Głównymi funkcjami Arboretum LBG Kostrzyca są:

  1. Ochrona ex situ różnorodności biologicznej (gromadzenie kolekcji roślin, zakładanie archiwów klonów).
  2. Edukacja przyrodnicza społeczeństwa (obiekt jest wykorzystywany do prowadzenia zajęć oraz akcji edukacyjnych dla różnych grup wiekowych).
  3. Funkcja naukowo-badawcza (miejsce prowadzenia obserwacji oraz badań procesów zachodzących w przyrodzie).
  4. Funkcja rekreacyjna.

Leśny Bank Genów Kostrzyca współpracuje ponadto w ramach Stowarzyszenia pn. Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. Członkami stowarzyszenia są dyrektorzy lub kierownicy polskich ogrodów botanicznych (w tym także ogrodów wyspecjalizowanych, m.in. arboretów, palmiarni, ogrodów roślin leczniczych, ogrodów górskich etc.) lub ich jednostek organizacyjnych. Stowarzyszenie zostało powołane w celu inicjowania i podejmowania nowych kierunków rozwoju ogrodów botanicznych i arboretów w Polsce, szczególnie w temacie ochrony ex situ zagrożonych gatunków roślin w Polsce i na świecie.