Asset Publisher Asset Publisher

Garfield Weston Foundation

Garfield Weston Foundation

Nazwa: Global Tree Seed Bank. Światowy bank nasion drzew (Europa).

Status projektu: Realizowany

Okres realizacji: 01.04.2015 – 30.04.2017

Nr umowy: GW-GTSBP-EUROPE-K

Kwota dofinansowania: 110 000,00 zł.

Beneficjent: Leśny Bank Genów Kostrzyca

Opis projektu:

Potrzeba ochrony leśnych zasobów genowych jest dostrzegana w środowisku międzynarodowym. Ochrona ex situ poprzez gromadzenie nasion ma kluczowe znaczenie dla ochrony drzew, umożliwiając zachowanie różnorodności genetycznej. Zbiory nasion mogą być wykorzystane do reintrodukcji gatunków oraz odtwarzania siedlisk leśnych. Przykładem globalnej inicjatywy w tym zakresie - partnerstwa i działań, które niosą korzyści dla więcej niż jednego regionu świata jest projekt „The Garfield Weston Global Tree Seed Bank Project (Europe)". Celem podejmowanych działań jest ochrona ponad 2000 rzadkich, najbardziej zagrożonych oraz najbardziej przydatnych gatunków drzew. W Europie działania projektowe w latach 2015 – 2017 obejmują zachowanie, co najmniej 200 rodzimych gatunków drzew i będą prowadzone przez instytucje w ośmiu krajach:

  • Cypr (Frederick University and Agricultural Research Institute),
  • Włochy (University of Pisa, University of Catania),
  • Austria (University of Graz),
  • Hiszpania (Atlantic Botanic Garden Gijon, Jardi Botanic de Soller),
  • Belgia (National Botanic Garden of Belgium),
  • Finlandia (Finnish Museum of Natural History),
  • Polska (Leśny Bank Genów Kostrzyca),
  • Wielka Brytania (Royal Botanic Gardens, Kew).

Na terenie Polski planuje się zbiór nasion z około 40 gatunków drzewiastych. Wspólny program przyczyni się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa dla zachowania gatunków już ujętych w programie „Global Trees Campaign", pozwalając na jego rozszerzenie o kolejne gatunki. Zbiory nasion będą przechowywane w kraju pochodzenia oraz dla dodatkowego bezpieczeństwa w chłodniach Millenium Seed Bank, który w swoich zbiorach zgromadził nasiona zebrane z ponad 30 000 gatunków roślin.

Liczba docelowych gatunków: 34

Liczba dodatkowych gatunków: 6 - opcjonalnie (w zależności od dostępności dodatkowych środków)