Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Kalendarium 2020

Kalendarium wydarzeń mających miejsce w 2020 roku.

26 - 31.01.2020 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w konferencji naukowej pn. „Genetics to the rescue: Managing forests sustainably in a changing world” i w panelu dyskusyjnym we Francji. Organizator: European Forest Genetic Resorces Programme (EUFORGEN); Optimizing the management and sustainable use of forest genetic resources in Europe (GenTree).

27.01.2020 r. Szkolenie ze standardów jakości dla biobanków polskich. Webinarium pn. „Planowanie, zakup i zasady przyjmowania urządzeń do Biobanku - poziom podstawowy”. Organizator: Konsorcjum BBMRI.pl. Krajowy Ośrodek Wiodący: Sieć Badawcza Łukasiewicz. Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu.

01.02.2020 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w obchodach 100-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Organizator: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.

05.02.2020 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w szkoleniu ze standardów jakości dla biobanków polskich. Webinarium pn. „Zasady nadzoru nad urządzeniami - poziom podstawowy”. Organizator: Konsorcjum BBMRI.pl. Krajowy Ośrodek Wiodący Sieć Badawcza Łukasiewicz. Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedz
ibą we Wrocławiu.

13 - 14.02.2020 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w międzynarodowej konferencji i targach ogrodnictwa oraz architektury krajobrazu GARDENIA. Organizator szkolenia: Grupa MTP z siedzibą w Poznaniu.

13 - 14.02.2020 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w szkoleniu COST pn. „Digitisation and data management challenges in small collections". Organizator: COST European Cooperation in Science and Technology - Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii.

26.02.2020 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w szkoleniu z zakresu stosowania środków ochrony roślin. Organizator: Dolnośląska Izba Rolnicza z siedzibą we Wrocławiu.

29.02 - 01.03.2020 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w warsztatach pn. „Terenowa edukacja przyrodnicza dzieci”, przeprowadzone w Uroczysku Jamna w Jastrzębiej. Organizator: Z Barwinkiem Magdalena Kuś Jasło. 

07.03.2020 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w uroczystym wręczeniu dębowych statuetek Przeglądu Leśniczego za rok 2019, połączone z XXI posiedzeniem kapituły dębowych statuetek Przeglądu Leśniczego w Poznaniu. Organizator: Redakcja czasopisma „Przegląd Leśniczy”.

10.03.2020 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w szkoleniu nt. „Zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych”. Organizator: PFR Portal PPK sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie.

16 - 19.03.2020 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w warsztatach online pn. „Sharing resources and services within and between GenRes networks - innovative ways of sharing resources and services among genebanks and conservation sites". Organizator: „European Forest Genetic Resources Strategy 2nd Meeting-Planning ”. Organizator: Euforgen, European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources, European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources. 

26.03.2020 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w szkoleniu online pn. „Szkolenie PPK dla instruktorów regionalnych”. Organizator: Zakład Informatyki Lasów Państwowych z siedzibą 
w Sękocinie Starym.

20.04.2020 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w szkoleniu ze standardów jakości dla biobanków polskich. Webinarium pn. „Nadzór nad odczynnikami - gospodarka magazynowa”. Organizator: Konsorcjum BBMRI.pl. Krajowy Ośrodek Wiodący Sieć Badawcza Łukasiewicz. Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu.

12.05.2020 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w egzaminie online nt. „Nowego prawodawstwa w zakresie zdrowia roślin”. Organizator: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Jeleniej Górze.

12.05.2020 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w spotkaniu online pn. „European Forest Genetic Resources Strategy 2nd Meeting-Planning ”. Organizator: Euforgen, European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources, European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources. 

14.05.2020 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w szkoleniu e-learningowym 
pn. „Bezpieczeństwo informacji - security awareness". Organizator: Uniseco Sp. z o.o. 
z siedziba w Szczecinie.

15.05.2020 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w szkoleniu e-learningowym 
pn. „Bezpieczeństwo informacji - security awareness". Organizator: Uniseco Sp. z o.o. 
z siedziba w Szczecinie.

19 - 21.05.2020 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w sesji workshop online pn. „European Forest Genetic Resources Strategy 2nd Meeting-Planning ”. Organizator: Euforgen, European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources, European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources. 

25 - 29.05.2020 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w spotkaniu online „European Strategy on genetic resources conservation and integration with other domains”.Organizator: Euforgen, European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources, European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources. 

27.05.2020 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w webinarium pn. „Fair Wild Certification”. Organizator: Kew Gardens z siedzibą w Richmond.

02.06.2020 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w egzaminie online nt. „Nowego prawodawstwa w zakresie zdrowia roślin”. Organizator: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa z siedzibą w Jeleniej Górze.

02.06.2020 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w spotkaniu online pn. „EUFORGEN - FGR Strategy - Next brainstorming meetings. Conservation & Improving the availability of, and access to, information on FGR (finalizing the brainstorming and sharing responsibilities).” Organizator: Euforgen, European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources, European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources. 

04.06.2020 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w spotkaniu online pn. „EUFORGEN - FGR Strategy - Next brainstorming meetings. Sustainable use, development and management of FGR”. Organizator: Euforgen, European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources, European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources. 

08.06.2020 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w spotkaniu online pn. „EUFORGEN - FGR Strategy - Next brainstorming meetings. Policies, institutions and capacity-building. Organizator: Euforgen, European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources, European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources. 

09.06.2020 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w spotkaniu online pn. „EUFORGEN - FGR Strategy - Next brainstorming meetings. Implementation and brainstorming finalizing”. Organizator: Euforgen, European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources, European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources.

04.07.2020 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w kursie online nt. „I stopień: Kurs dla kandydatów na księgowego - Podstawy rachunkowości”. Organizator: Stowarzyszenie księgowych w Polsce, Oddział w Jeleniej Górze.

08.07.2020 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w szkoleniu ze standardów jakości dla Biobanków Polskich. Webinarium pn.: „Kwalifikacja instalacyjna, operacyjna i procesowa dla urządzeń nowo zakupionych poziom zaawansowany”. Organizator: Konsorcjum BBMRI.pl. Krajowy Ośrodek Wiodący Sieć Badawcza Łukasiewicz. Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu.

08.07.2020 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w szkoleniu online pn. „Aktualne problemy podatkowe dla j. o. LP w zakresie VAT, CIT, PIT z uwzględnieniem zmian przepisów w 2020 roku, w tym od 01.07.2020 i 01.10.2020”. Organizator: Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu.

27 - 28.07.2020 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w naradzie regionalnych dyrektorów Lasów Państwowych oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni Letnisko. Organizator: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

19 - 20.08.2020 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w szkoleniu pn. „QGIS w inwentaryzacji przyrodniczej". Organizator: GIS Support Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie.

17.09.2020 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w szkoleniu ze standardów jakości dla biobanków polskich. Webinarium pn.: „Analiza ryzyka na przykładzie metody FMEA i diagramu Ishikawa - warsztaty praktyczne”. Organizator: Konsorcjum BBMRI.pl. Krajowy Ośrodek Wiodący Sieć Badawcza Łukasiewicz. Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu.

19.09.2020 r. Udział w XXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Leśników oraz w Krajowej Naradzie Leśników w Częstochowie.

24.09.2020 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w szkoleniu online pn. „Profesjonalny sekretariat, czyli o trudnym kliencie, organizacji czasu i stresie w pracy w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych”. Organizator: Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu.

08 - 09.10.2020 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w VI ogólnopolskiej konferencji naukowej on-line pn. „Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek”. Organizator: Tatrzański Park Narodowy z siedzibą w Zakopanem.

10.12.2020 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w szkoleniu online pn. „Aktualne problemy podatkowe dla jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych - zmiany w VAT w 2020 roku, w tym nowy JPK-V7 oraz „biała lista” po nowelizacji. Organizator: Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu.

13 - 14.10.2020 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w sympozjum online pn. „State of the World`s Plants and Fungi Virtual Symposium”. Organizator: Kew Gardens z siedzibą w Richmond.

14.10.2020 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w szkoleniu online pn. „Czytanie bilansu, wskaźników finansowych, rachunku zysków i strat, cash flow”. Organizator: Akademia MDDP Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

15.10.2020 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w szkoleniu online pn. „Odporność psychiczna - jak dbać o siebie i zespół w trudnej sytuacji”. Organizator: Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu.

19.10.2020 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w szkoleniu online pn. „Organizowanie pracy zdalnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych w czasach Covid-19 w świetle najnowszych przepisów”. Organizator: Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu.

22.10 - 15.12.2020 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w warsztatach online dla liderów edukacji leśnej społeczeństwa pn. „Dni Rozwoju Edukatorów Leśnych”. Tematy zajęć: „Przygotowanie do zajęć zdalnych”. „Planowanie scenariuszowe". Zajęcia prowadziła Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizator: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych.

23.10.2020 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w szkoleniu online pn. „Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego z uwzględnieniem ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych”. Organizator: Konsult Centrum Szkolenia i Doradztwa z siedzibą we Wrocławiu.

30.10.2020 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca ze standardów jakości dla biobanków polskich. Webinarium pn.: „Bezpieczeństwo informacji w odniesieniu do wytycznych „Standardów Jakości Biobanków Polskich". Organizator: Konsorcjum BBMRI.pl. Krajowy Ośrodek Wiodący Sieć Badawcza Łukasiewicz. Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu.

05 - 06.11.2020 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca ze standardów jakości dla biobanków polskich. Webinarium pn.: „Cyfrowe transformacje w biobankowaniu”. Organizator: Konsorcjum BBMRI.pl. Krajowy Ośrodek Wiodący Sieć Badawcza Łukasiewicz. Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu.

23.11.2020 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w szkoleniu online pn. „Podstawy prawa cywilnego niezbędne w tworzeniu umów w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych”. Organizator: Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych 
w Bedoniu.

23 - 24.11.2020 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w spotkaniu online pn. „EUFORGEN Steering Committee meeting”. Organizator: : Euforgen, European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources, European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources. 

25 - 26.11.2020 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w spotkaniu online pn. „GenRes Bridge Workshop (European Genetic Resources Strategy - Virtual stakeholder feedback workshop)”. Organizator: Euforgen, European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources, European Regional Focal Point for Animal Genetic Resources. 

26.11.2020 r. Konferencja online Leśnego Banku Genów Kostrzyca, podsumowująca projekt pn. „Barkodowanie DNA i bankowanie wybranych gatunków roślin Puszczy Białowieskiej”.

27.11.2020 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w szkoleniu ze standardów jakości dla biobanków polskich. Webinarium pn.: „Procesy krytyczne w Biobanku i ich identyfikacja: cykl życia próbki”. Organizator: Konsorcjum BBMRI.pl. Krajowy Ośrodek Wiodący Sieć Badawcza Łukasiewicz. Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu.

09 - 11.12.2020 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w konferencji online pn. „Konferencja na temat zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego oraz zadań kierowników jednostek organizacyjnych.”. Organizator: Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

02.12.2020 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w szkoleniu online nt. zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego oraz zadań Ministra Klimatu i Środowiska. Organizator: Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Klimatu i Środowiska.

03.12.2020 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w Posiedzeniu online Rady Naukowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Organizator: Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie.

04.12.2020 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w szkoleniu ze standardów jakości dla biobanków polskich. Webinarium pn.: „Projektowanie dokumentacji związanej z procesami krytycznymi w Biobanku”. Organizator: Konsorcjum BBMRI.pl. Krajowy Ośrodek Wiodący Sieć Badawcza Łukasiewicz. Polski Ośrodek Rozwoju Technologii z siedzibą we Wrocławiu.

09.12.2020 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w IV Posiedzeniu online Rady Naukowej Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku. Organizator: Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.

17.12.2020 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w seminarium naukowym online pn. „Korzystanie z zasobów przyrody oraz ich ochrona”. Organizator: Wielkopolski oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego.

18.12.2020 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w szkoleniu online pn. „Podstawowe zagadnienia związane z obsługą systemu EZD - pracownik”. Organizator: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

W czwartym kwartale 2020 r. pracownicy LBG Kostrzyca uczestniczyli w szkoleniu e-learningowym pn. „Korupcja w biznesie". Organizator: Centralne Biuro Antykorupcyjne z siedzibą w Warszawie.