Asset Publisher Asset Publisher

WERYFIKACJA POCHODZENIA ZASOBÓW GENOWYCH

Zadanie: Realizacja "Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata 2011-2035".

Jednym z etapów realizacji Programu jest wykorzystanie chloroplastowych sekwencji mikrosatelitarnych DNA do badań genetycznych nasion sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L., zdeponowanych jako zasoby genowe w LBG Kostrzyca.

Dzięki badaniom DNA potwierdzamy pochodzenie leśnego materiału rozmnożeniowego (LMR) sosny zwyczajnej. Z każdej nowoprzyjętej partii szyszek pobieranych jest losowo kilka nasion, a następnie ich materiał genetyczny porównuje się z tzw. „danymi referencyjnymi”, czyli z profilem DNA drzewa matecznego, z którego zadeklarowano dany zbiór.

Badania te polegają na wyizolowaniu, a następnie powieleniu fragmentów DNA chloroplastowego metodą PCR. Tak uzyskany DNA jest rozdzielany w procesie elektroforezy kapilarnej przy użyciu analizatora genetycznego. Specjalista ds. analiz molekularnych, używając profesjonalnego oprogramowania, analizuje otrzymane dane i potwierdza pochodzenie LMR. Dzięki tej procedurze uzyskujemy pewność, że materiał przechowywany przez wiele lat w Leśnym Banku Genów Kostrzyca jest najwyższej jakości i w przyszłości będzie mógł zostać wykorzystany przez PGL LP (Lasy Państwowe).

Za źródło danych referencyjnych służą próbki DNA wyizolowanego z igieł drzew matecznych Pinus sylvestris L. Są one przechowywane w niskich temperaturach (-80°C), tworząc bazę informacji genetycznej o wszystkich tego typu obiektach nasiennych na terenie Lasów Państwowych. W chwili obecnej Pracownia Analizy DNA dysponuje materiałem referencyjnym z ok. 3 000 drzew matecznych sosny zwyczajnej. Baza ta jest systematycznie uzupełniana o nowo uznane obiekty. W pierwszej połowie 2017 roku Pracownia Analizy DNA przebadała 258 nowoprzyjętych partii szyszek z 13 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych: RDLP w Białymstoku RDLP w Katowicach RDLP w Krakowie RDLP w Krośnie RDLP w Lublinie RDLP w Łodzi RDLP w Olsztynie RDLP w Pile RDLP w Poznaniu RDLP w Zielonej Górze RDLP w Radomiu RDLP w Szczecinku RDLP w Szczecinie.