Asset Publisher Asset Publisher

Regionalni Genetycy

Od początku swojej działalności w Leśnym Banku Genów Kostrzyca odbywają się cyklicznie szkolenia dla specjalistów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, którzy realizują zadania z zakresu hodowli lasu, nasiennictwa, szkółkarstwa oraz selekcji drzew. Grono tych specjalistów przy silnym wsparciu pierwszego dyrektora LBG Kazimierza Toki przyjęło nazwę "Regionalnych Genetyków".

Spotkania dotyczą zadań stawianych przed wielofunkcyjnym leśnictwem, zapewnienia wysokiego poziomu różnorodności biologicznej polskich lasów, będącego gwarancją wysokiej produkcyjności lasu w przyszłości. Seminaria organizowane są przez Dyrekcję Generalną lasów Państwowych oraz Leśny Bank Genów Kostrzyca dwa razy w roku, umożliwiając wymianę doświadczeń pomiędzy specjalistami z różnych części Polski oraz dyskusje nad problemami współczesnego nasiennictwa i genetyki drzew leśnych.

Specjaliści ds. selekcji i nasiennictwa Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych

Lp. Imię i nazwisko Jednostka Lasów Państwowych
1. Jerzyna Przypaśniak DGLP Warszawa
2. Alicja Karaś RDLP Olsztyn
3. Anna Stachowiak RDLP Szczecinek
4. Bogusław Gruntkowski RDLP Łódź
5. Dorota Niemczyk RDLP Katowice
6. Grzegorz Wojtkowiak RDLP Szczecin
7. Iwona Czerwień RDLP Krosno
8. Iwona Janus RDLP Radom
9. Jacek Szaj RDLP Poznań
10. Jakub Wysocki RDLP Lublin
11. Jarosław Ćwik RDLP Białystok
12. Maciej Kuss RDLP Toruń
13. Małgorzata Szyba RDLP Kraków
14. Piotr Markiewicz RDLP Warszawa
15. Roman Grupa RDLP Zielona Góra
16. Stanisława Walachowska RDLP Piła
17. Tomasz Kowalski RDLP Wrocław
18. Zbigniew Markiewicz RDLP Gdańsk

 

Fragment z publikacji: 
20 Lat Leśnego Banku Genów Kostrzyca,  Cz. Kozioł, D. Duda, Miłków 2015