Kalendarium 2021

Kalendarium wydarzeń mających miejsce w 2021 roku.

19.02.2021 r. Pierwsze Posiedzenie Rady Naukowej Leśnego Banku Genów Kostrzyca VI Kadencji w trybie online.

24-26.02.2021 r. Udział pracowników Zespołu Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów w Konferencji on-line pn. „Reforestation for Biodiversity, Carbon Capture and Livelihoods”. Organizator: Royal Botanic Gardens, Kew.

05.03.2021 r. Udział pracowników Zespołu Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów oraz Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w Seminarium on-line pn. „Nowe choroby drzew leśnych”. Organizator: Instytut Badawczy Leśnictwa.

15.03.2021 r. Udział pracowników Zespołu Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów oraz Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w Seminarium on-line pn. „Drzewa i rośliny zielne lasów w zmieniającym się klimacie: zmiany w fenologii i potencjalnych zasięgach geograficznych gatunków”. Organizator: Instytut Badawczy Leśnictwa. 23-

24.03.2021 r. Udział Kierownika Zespołu Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów w Międzynarodowej Konferencji „Forest Futurue 2021, Consequences of Bark Beetle Calamity for the Future of Forestry in Central Europe”. Przygotowanie referatu dotyczącego działalności LBG Kostrzyca. Organizator: Výzkumný Ústav Lesního Hospodářství a Myslivosti (Czeska Republika).

30.03.2021 r. Udział pracowników Stacji Oceny Nasion w szkoleniu on-line pn. „Kwalifikacja dostawców w Biobanku”. Organizator: BBMRI-Polska Sieć Biobanków.

09.04.2021 r. Udział pracowników Stacji Oceny Nasion oraz Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w szkoleniu on-line pn. „Kwalifikacja dostawców w Biobanku - webinar praktyczny”. BBMRI-Polska Sieć Biobanków.

12.04.2021 r. Udział pracowników Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w seminarium pn. „Scaling up Norway spruce somatic embryogenesis for commercial use”. Organizator: Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.

19.04.2021 r. Udział pracowników Stacji Oceny Nasion oraz Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w szkoleniu on-line pn. „Kwalifikacja dostawców w Biobanku - QMS Caffé”. BBMRI-Polska Sieć Biobanków.

21.04.2021 r. Udział pracowników Stacji Oceny Nasion w szkoleniu on-line pn. „BBMRI-ERIC: our stakeholders and research panorama" oraz „BBMRI-ERIC services and possible collaboration activities". Organizator: BBMRI-ERIC-Polska Sieć Biobanków.

30.04.2021 r. Udział pracowników Stacji Oceny Nasion oraz Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w szkoleniu on-line pn. „Zasady nadzoru nad urządzeniami-webinar teoretyczny”. Organizator: BBMRI-Polska Sieć Biobanków.

06.05.2021 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w Posiedzeniu on-line Rady Naukowej Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.

07.05.2021 r. Udział pracowników Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w szkoleniu on-line pn. „e-BIOBANK-kompletny system do zarządzania Biobankiem. Organizator: BBMRI-Polska Sieć Biobanków.

07.05.2021 r. Udział pracowników Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w szkoleniu on-line pn. „ Zasady nadzoru nad urządzeniami”. Organizator: BBMRI-Polska Sieć Biobanków.

10.05.2021 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w szkoleniu on-line pn. „Obsługa EZD oraz korespondencji e PUAP”. Organizator: Zakład Informatyki Lasów Państwowych.

14.05.2021 r. Udział pracowników Stacji Oceny Nasion i Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w szkoleniu on-line pn. „Zasady nadzoru nad urządzeniami (webinar praktyczny, QMS Caffe)”. Organizator: BBMRI-Polska Sieć Biobanków.

21.05.2021 r. Udział pracowników Stacji Oceny Nasion i Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w szkoleniu on-line pn. „Higiena środowiska i pracownika (webinar teoretyczny, webinar praktyczny, QMS Cafe)”. Organizator: BBMRI-Polska Sieć Biobanków.

28.05.2021 r. Udział pracowników Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w szkoleniu on-line pn.

08-10.06.2021 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w spotkaniu on-line EUFORGEN-Europejski Program Ochrony Leśnych Zasobów Genowych.

10.06.2021 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca on-line w walnym zgromadzenia członków Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów.

10.06.2021 r. Udział pracowników Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w szkoleniu on-line pn. „Szkolenie z obsługi oprogramowania Statistica”. Organizator: StatSoft Polska sp. z.o.o.

17-18.06.2021 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w naradzie regionalnych dyrektorów Lasów Państwowych oraz dyrektorów zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym. Miejsce: Regionalny Leśny Ośrodek Edukacji „Leśnik” w Ustroniu.

17-18.06.2021 r. Udział pracowników Zespołu Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów w Konferencji on-line pn. „Badania i Ochrona Różnorodności Roślin w Świetle Celów GSCP 2020 w Dobie Globalnych Zmian Klimatycznych”, przy okazji 50. Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów. Przedstawienie referatu pt. „Zachowanie zasobów genowych roślin chronionych i zagrożonych w Leśnym Banku Genów Kostrzyca”. Organizator: Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów.

18.06.2021 r. Udział pracowników Stacji Oceny Nasion i Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w szkoleniu on-line pn. „Aspekty etyczne i prawne biobankowania (webinar teoretyczny, webinar praktyczny)”. Organizator: BBMRI-Polska Sieć Biobanków.

25.06.2021 r. Wizyta w LBG Kostrzyca delegacji leśników czeskich wraz z dyrektorem Karkonoskiego Parku Narodowego.

02.07.2021 r. Udział pracowników Stacji Oceny Nasion i Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w szkoleniu on-line pn. „Cykl życia próbki materiału biologicznego w Biobanku - wejście w posiadanie i transport materiału biologicznego”. Organizator: BBMRI-Polska Sieć Biobanków.

07.07.2021 r. Udział Zastępcy Dyrektora LBG Kostrzyca. Posiedzenie kapituły „Przeglądu leśniczego” w Poznaniu. Wręczenie dębowej statuetki „Przeglądu Leśniczego” dla Pana Jarosława Czarneckiego „Leśnik Roku 2019” i dla Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Pluton” PWL za „Leśną Instytucję roku 2019”.

09.07.2021 r. Udział pracowników Stacji Oceny Nasion i Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w szkoleniu on-line pn. „Cykl życia próbki materiału biologicznego w Biobanku - kwalifikacja i przetwarzanie MB”. Organizator: BBMRI-Polska Sieć Biobanków.

16.07.2021 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w naradzie podsumowującej pracę zawodową Pana Ryszarda Miśka Dyrektora Ośrodka Techniki Leśnej w Jarocinie. Narada zorganizowana z okazji przejścia na emeryturę. Miejsce: Jarocin.

16.07.2021 r. Udział pracowników Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w szkoleniu on-line pn. „Cykl życia próbki materiału biologicznego w Biobanku - kwalifikacja i przetwarzanie MB”. Organizator: BBMRI-Polska Sieć Biobanków.

28.07.2021 r. Prowadzenie przez pracownika LBG Kostrzyca zajęć edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych podczas warsztatów ekologicznych zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach. Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach.

30.07.2021 r. Udział pracowników Stacji Oceny Nasion i Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w szkoleniu on-line pn. „Szkolenie dla kandydatów na Ekspertów/Audytorów technicznych/Audytorów wiodących oceniających biobanki wg normy akredytacyjnej PN-EN ISO 20387:2021-01.” Organizator: BBMRI-Polska Sieć Biobanków.

03.08.2021 r. Prowadzenie przez pracownika LBG Kostrzyca zajęć edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych podczas warsztatów ekologicznych zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach. Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach.

9-13.08.2021 r. Udział pracowników Stacji Oceny Nasion i Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w „13th Triennial Conference is ‘Seed innovation systems for the 21st century”. Millennium Seed Bank-Kew Gardens.

16-20.08.2021 r. Udział Dyrektora i pracowników LBG Kostrzyca w szkoleniu terenowym z zakresu wielofunkcyjnej gospodarki leśnej prowadzonej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Miejsce: Teren nadleśnictw RDLP w Szczecinie.

03.09.2021 r. Udział pracowników Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w szkoleniu on-line pn. „Gospodarka odpadami - Higiena środowiska i pracownika”. Organizator: BBMRI-Polska Sieć Biobanków.

05-09.07.2021 r. Udział pracowników Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w spotkaniu on-line „13 edycja Poznańskiej Letniej Szkoły Bioinformatyki”. Organizator: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

09.09.2021 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w spotkaniu pn. „120 Zjazd Delegatów Oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego”. Udział w sesjach naukowych pn. „Sylwan-dwa wieki historii leśnego czasopisma naukowego”, „Wyzwania dla gospodarki leśnej w warunkach globalnych zmian w środowisku”. Miejsce: Teren Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

10.09.2021 r. Udział Dyrektora i Zastępcy LBG Kostrzyca w seminarium zorganizowanym z okazji „50 lecia Zakładu Nasiennego Lasów Republiki Czeskiej w Týniště nad Orlicí”. Miejsce: Republika Czeska Týniště nad Orlicí.

14-17.09.2021 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w konferencji on-line pn. „EVOLTREE - WSL Birmensdorf in Switzerland. Genomics and Adaptation in Forest Ecosystems".

17.09.2021 r. Udział pracowników Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w szkoleniu on-line pn. „Zarządzanie niezgodnościami - odchylenia, niezgodny produkt, dane bądź usługa”. Organizator: BBMRI-Polska Sieć Biobanków.

18.09.2021 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w Krajowej Naradzie Leśników z okazji XXV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników na Jasną Górę.

24.09.2021 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca on-line w walnym zgromadzenia członków Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów.

24.09.2021 r. Udział pracowników Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w szkoleniu on-line pn. „Zarządzanie niezgodnościami - postępowanie z niezgodnościami/identyfikacja, działania korygujące/reklamacje”. Organizator: BBMRI -Polska Sieć Biobanków.

24.09.2021 r. Szkolenie w LBG Kostrzyca pracowników Nadleśnictwa Smolarz.

25.09.2021 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych podczas wydarzenia promocyjno-edukacyjnego pn. „Jesienny festyn trójki”. Miejsce: Boisko przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach.

27.09-01.10.2021 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w międzynarodowej konferencji on-line pn. „18 sesja FAO”.

01.10.2021 r. Udział pracowników Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w szkoleniu on-line pn. „Zarządzanie niezgodnościami - postępowanie z niezgodnościami/identyfikacja, działania korygujące/reklamacje”. Organizator: BBMRI-Polska Sieć Biobanków.

01.10.2021 r. Udział pracowników Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w szkoleniu on-line pn. „Produkt/usługa niezgodna”. Organizator: BBMRI-Polska Sieć Biobanków.

06.10.2021 r. Szkolenie w LBG Kostrzyca dla pracowników RDLP Piła: specjalistów ds. hodowli lasu i leśniczych szkółkarzy.

08.10.2021 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w Międzynarodowej Konferencji pn. „Przyszłość modelu ochrony środowiska leśnego w kontekście komunikatu Komisji Europejskiej na temat Strategii bioróżnorodności 2030”. Miejsce: Warszawa.

08.10.2021 r. Udział pracowników Zespołu Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów w Międzynarodowej Konferencji on-line pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy pn. „Przyszłość modelu ochrony środowiska leśnego, w kontekście komunikatu Komisji Europejskiej na temat strategii bioróżnorodności 2030". Organizator: KSZNOŚiL NSZZ „Solidarność”.

08.10.2021 r. Udział pracowników Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w szkoleniu on-line pn. „Produkt/usługa niezgodna”. Organizator: BBMRI-Polska Sieć Biobanków.

11-13.10.2021 r. Udział Dyrektora i pracowników LBG Kostrzyca w Konferencji on-line pn. „Drzewa i lasy w zmieniającym się środowisku”. Organizator: Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku i Komisja Nauk Leśnych i Drzewnych O/PAN w Poznaniu.

15.10.2021 r. Udział pracowników Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w szkoleniu on-line pn. „Analiza ryzyka i szans w biobanku - Zarządzanie jakością”. Organizator: BBMRI-Polska Sieć Biobanków.

11-22.10.2021 r. Udział pracowników Stacji Oceny Nasion w szkoleniu on-line pn. „Seed Conservation Techniques Course 2021. Organizator: Millennium Seed Bank-Kew Gardens.

18.10.2021 r. Szkolenie w LBG Kostrzyca dla pracowników Nadleśnictwa Kwidzyn.

19-20.10.2021 r. Udział Kierownika Zespołu Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów w warsztatach pn. „EUFGIS Training workshop”, związanych z rozwojem sytemu EUFGIS poprzez wprowadzenie nowych technologicznych (fotogrametrycznych) rozwiązań. Organizator: EUFORGEN, EFI.

21.10.2021 r. Udział dyrektora LBG Kostrzyca w spotkaniu on-line ENSCONET. ENSCONET- Europejska Sieć Ochrony Nasion Rodzimych.

22.10.2021 r. Udział pracowników Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w szkoleniu on-line pn. „Analiza ryzyka i szans w biobanku - Zarządzanie jakością”. Organizator: BBMRI-Polska Sieć Biobanków.

26-29.10.2021 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w krajowej naradzie naczelników wydziałów właściwych ds. hodowli lasu poświęconej problematyce zagospodarowania lasu. Miejsce: Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie.

29.10.2021 r. Udział pracowników Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w szkoleniu on-line pn. „Analiza ryzyka i szans w biobanku - Zarządzanie jakością”. Organizator: BBMRI-Polska Sieć Biobanków.

05.11.2021 r. Udział pracowników Stacji Oceny Nasion i Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w szkoleniu on-line pn. „Identyfikowalność - Zarządzanie jakością”. Organizator: BBMRI-Polska Sieć Biobanków.

18.11.2021 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w warsztatach online pn. „Dni Rozwoju Edukatorów Leśnych-przygotowanie do zajęć z osobami dorosłymi i seniorami”. Organizator: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

19.11.2021 r. Udział pracowników Stacji Oceny Nasion i Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w szkoleniu on-line pn. „Identyfikowalność - Zarządzanie jakością”. Organizator: BBMRI-Polska Sieć Biobanków.

23.11.2021 r. Wizyta w LBG Kostrzyca delegacji leśników z Litwy.

19.11.2021 r. Udział pracowników Stacji Oceny Nasion i Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w szkoleniu on-line pn. „Identyfikowalność - Zarządzanie jakością”. Organizator: BBMRI-Polska Sieć Biobanków.

29.11.2021 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w II Posiedzeniu Rady Naukowej Wielkopolskiego Parku Narodowego. Miejsce: Wielkopolski Park Narodowy-Mosina.

29.11.2021 r. Udział pracowników Stacji Oceny Nasion i kierownika Zespołu Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów w szkoleniu pn. „Kontrolne oceny nasion wybranych gatunków, opracowanie i analiza wyników”. Szkolenie w LBG Kostrzyca przeprowadził Dr Jan Suszka, pracownik Zakładu Biologii Rozwoju Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.

30.11.2021 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w konferencji on-line „Launch of the Genetic Resources Strategies for Europe”. The GenRes Bridge project consortium.

01-02.12.2021 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w spotkaniu on-line „EUFORGEN Steering Committee Meeting”.

06.12.2021 r. Udział Kierownika Zespołu Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów w Seminarium on-line pn. „Lata nasienne i zmiany klimatu". Organizator: Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.

10.12.2021 r. Wizyta na terenie Arboretum LBG Kostrzyca pracowników Nadleśnictwa Myslibórz.

13.12.2021 r. Udział pracowników Stacji Oceny Nasion w szkoleniu pn. „Wybrane zagadnienia oceny nasion (m.in. analizy wilgotności nasion, próby kiełkowania nasion spoczynkowych”. Szkolenie w LBG Kostrzyca przeprowadził Dr Jan Suszka, pracownik Zakładu Biologii Rozwoju Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.

14.12.2021 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w naradzie regionalnych dyrektorów Lasów Państwowych oraz dyrektorów zakładów Lasów Państwowych o zasięgu krajowym. Miejsce: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie.

12.2021 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w szkoleniu on-line pn. „Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu. Organizator: Zakład Informatyki Lasów Państwowych.