Kalendarium 2020

Kalendarium wydarzeń mających miejsce w 2020 roku.

19.09.2020 r. Udział w XXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Leśników oraz w Krajowej Naradzie Leśników w Częstochowie.

27 - 28.07.2020 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w naradzie regionalnych dyrektorów Lasów Państwowych oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni Letnisko. 

07.03.2020 r. Udział w uroczystym wręczeniu dębowych statuetek Przeglądu Leśniczego za rok 2018, połączone z XXI posiedzeniem kapituły dębowych statuetek Przeglądu Leśniczego w Poznaniu. 

01.02.2020 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w obchodach 100-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

26 - 31.01.2020 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w konferencji naukowej zorganizowanej przez EUFORGEN oraz GenTree pn. „Genetics to the rescue: Managing forests sustainably in a changing world” i w panelu dyskusyjnym we Francji.