Kalendarium 2019

Kalendarium wydarzeń mających miejsce w 2019 roku.

17 - 18.12.2019 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w szkoleniu z obsługi urządzenia MinION Oxford Nanopore Technologies w Warszawie.

03 - 04.12.2019 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w XXIV Krajowej Konferencji Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa „Edukatorzy dla klimatu” w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie. 

03 - 04.12.2019 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w międzynarodowej konferencji pn. „Climate change and new challenges in the production of high quality and well adapted forest reproductive material” w Chorwacji. 

25.11.2019 r. - Udział zastępcy dyrektora LBG Kostrzyca w spotkaniu pn. „ Białowieża Science Initiative”. Spotkanie zorganizowane przez Białowieską Stację Geobotaniczną oraz Instytut Badawczy Leśnictwa przy współpracy z Europejskim Instytutem Leśnym w Warszawie. 

06 - 08.11.2019 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w III naukowo-szkoleniowej krajowej konferencji biobanków polskich oraz w spotkaniu członków i obserwatorów Polskiej Sieci Biobanków w Łodzi. 

27 - 30.10.2019 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w posiedzeniu grupy roboczej w ramach Projektu GenRes Bridge w Finlandii.

22 - 24.10.2019 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w krajowej konferencji hodowlanej pn. „Wykorzystanie doświadczeń i wiedzy hodowli lasu w adaptacji do zmian klimatu” w Łagowie. 

04.10.2019 r. - Udział pocztu sztandarowego LBG Kostrzyca w otwartych dniach lasu Nadleśnictwa Śnieżka zorganizowanych z okazji jubileuszu 95-lecia Lasów Państwowych w Kowarach. 

24 - 25.09.2019 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w seminarium zorganizowanym przez Instytut Badawczy Leśnictwa pn. „Perspektywy hodowli jesionu wyniosłego w Polsce - potrzeba nowych badań” w Sękocinie Starym. 

21 - 22.09.2019 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w krajowej naradzie leśników z okazji XXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Leśników na Jasną Górę w Częstochowie. 

17 - 20.09.2019 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w warsztatach dla edukatorów pn. „Dni Rozwoju Edukatorów Leśnych - sztuka prezentacji, emisji głosu i storytelling” w Muczne. 

11 - 14.09.2019 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w sesji naukowej organizowanej z okazji 119 zjazdu delegatów i oddziałów Polskiego Towarzystwa Leśnego pn. „ Wielofunkcyjna gospodarka leśna wobec oczekiwań przemysłu drzewnego i ochrony przyrody” w Darłówku. 

02 - 05.07.2019 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w konferencji zorganizowanej z okazji 58. zjazdu Polskiego Towarzystwa Botanicznego pn. „ Botanika bez granic” w Krakowie. 

25 - 26.06.2019 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w uroczystości 100-lecia Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

17 - 18.06.2019 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w szkoleniu ze standardów jakości dla biobanków w Warszawie. 

31.05.2019 r. Udział zastępcy dyrektora LBG Kostrzyca w obchodach Jubileuszu 100-lecia Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Leśnego w Warszawie. 

28.05.2019 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w konferencji naukowej z okazji uroczystości jubileuszu 60-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego. 

29.05.2019 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w uroczystościach Ogólnopolskiego Święta Lasu w Łochowie.

24.05.2019 r. Piąte Posiedzenie Rady Naukowej LBG Kostrzyca V Kadencji połączone z uroczystością otwarcia kriobanku.

14.05.2019 r. Seminarium dla specjalistów właściwych ds. nasiennictwa i selekcji w Józefowie.

27.04.2019 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w obchodach Dni Lasu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

05 - 06.04.2019 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w Pszczelarskiej Konferencji Młodych Naukowców w Zgorzelcu,

15.03.2019 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w Konferencji zorganizowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa pn. „Ocena potencjału produkcyjnego plantacji nasiennych i optymalizacja ich wykorzystania w planowaniu hodowlanym”.

28.02.2019 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w seminarium zorganizowanych przez Polskie Towarzystwo Leśne „ Działania przyrodnicze i edukacyjne w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Doliny Baryczy”.

27.02.2019 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w szkoleniu pn. „Rozpoznawanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym.".

17 - 21.02.2019 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w 17 Sesji Komisji ds. Zasobów Genowych dla Wyżywienia i Rolnictwa FAO w Rzymie.

21.01.2019 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w spotkaniu konsultacyjnym IT w ramach Polskiej Sieci Biobanków.