Kalendarium 2018

Kalendarium wydarzeń mających miejsce w 2018 roku.

17.12.2018 r. Narada dla pracowników Leśnego Banku Genów Kostrzyca podsumowująca 2018 rok.

14.12.2018 r. Wręczanie dyplomów i nagród laureatom konkursu fotograficznego pn. „Jesienne skarby lasu”.
Konkurs skierowany był do uczniów kl. 6-8 szkół podstawowych z powiatu jeleniogórskiego.

11.12.2018 r. Konkurs wiedzy przyrodniczo-leśnej pn. „Lasy w Polsce. Charakterystyka”.
Konkurs skierowany był do uczniów kl. 7-8 szkół podstawowych z powiatu jeleniogórskiego.

10.12.2018 r. Wręczanie dyplomów i nagród laureatom konkursu plastycznego pn. „I ja dbam o las”.
Konkurs skierowany był do uczniów kl. 4-6 szkół podstawowych w Jeleniej Górze.

04 - 06.12.2018 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w XXIII Krajowej Konferencji Współczesne Zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa.
Konferencja poświęcona tematowi „Leśnik w mieście, czyli edukacja leśna na terenach zurbanizowanych”.
Miejsce: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.

26.10.2018 r. Finał konkursu wiedzy przyrodniczej dla uczniów klas III gimnazjów z obszaru Aglomeracji Jeleniogórskiej, połączony  z otwarciem ścieżki edukacyjnej pn. „Ochrona przyrody na terenie Aglomeracji Jeleniogórskiej”, wraz z prezentacją zrealizowanej w ramach projektu modernizacji infrastruktury Arboretum LBG Kostrzyca.

06.10.2018 r. Uczestnictwo pracowników LBG Kostrzyca podczas "Jesiennego Festynu Trójki".
Organizator: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Gielniaka w Kowarach.
Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych.
Miejsce: park w Kowarach.

05.10.2018 r. udział Dyrektora LBG Kostrzyca w uroczystości „100 lat działalności Związków Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej”.
Miejsce: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.

04 - 05.10.2018 r. udział pracowników LBG Kostrzyca w warsztatach dotyczących realizacji projektu pn. „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych".
Miejsce: Nadleśnictwo Ruszów.

28.09.2018 r. udział Zastępcy Dyrektora LBG Kostrzyca w uroczystościach z okazji jubileuszu 100-lecia Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.
Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

20.09.2018 r. udział pracowników LBG Kostrzyca w XV. Ogólnopolskiej Konferencji Kultur in vitro i Biotechnologii Roślin.
Miejsce: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.

17.09.2018 - 05.10.2018 r. udział pracownika LBG Kostrzyca w szkoleniu pn. „Seed Conservation Techniques Course”.
Miejsce: Millennium Seed Bank, Royal Botanic Gardens Kew w Wielkiej Brytanii.

15.09.2018 r. udział pracowników LBG Kostrzyca w XXII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Leśników na Jasną Górę oraz w Krajowej Naradzie Leśników.
Miejsce: Częstochowa.

11 - 13.09.2018 r. udział pracownika LBG Kostrzyca w konferencji „Geomatyka w Lasach Państwowych”.
Miejsce: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.

08 - 09.09.2018 r. Uczestnictwo pracowników LBG Kostrzyca w pikniku „Dni Ochrony Środowiska 2018".
Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych.
Miejsce: Teren rekreacyjny Muzeum Łazienki Królewskie.

07.09.2018 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w międzynarodowych targach branży leśnej „EKO-LAS". Miejsce: Mostki koło Świebodzina.

01.09.2018 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w Dożynkach Gminnych w Karpnikach.
Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych.
Miejsce: Boisko w Karpnikach.

29.06.2018 r. W Archiwum klonów cisa pospolitego i jarzębu brekinii posadziliśmy dęby.
Nasza uroczystość została zorganizowana w ramach upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Trzy dęby szypułkowe, które zostały posadzone, wyhodowane zostały z plumuli zamrożonych w ciekłym azocie w Zespole Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych w LBG Kostrzyca i są potomkami jednego z najstarszych drzew pomnikowych - dębu „Maciek”.

26.06.2018 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w XIV. Walnym Zgromadzeniu Członków Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.
Miejsce: Ogród Botaniczny w Łodzi.

25 - 29.06.2018 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca, wymiana doświadczeń oraz uzyskanie informacji w zakresie bankowania tkanek roślinnych, barkodowania DNA, archiwizowania okazów zielnikowych, tworzenia i wykorzystywania cyfrowych baz danych.
Miejsce: Botanic Gardens, Kew, Londyn, Wielka Brytania.

11 - 16.06.2018 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w konferencji naukowej "Biologia i ekologia roślin drzewiastych" oraz warsztatach dendrologicznych z okazji 85-lecia Instytutu Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.
Miejsce: Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.

09.06.2018 r. Uczestnictwo pracowników LBG Kostrzyca podczas wydarzenia promocyjno-edukacyjnego "Święto Dzika".
Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych.
Miejsce: Rynek w Świdnicy.

08.06.2018 r. Czwarte Posiedzenie Rady Naukowej V Kadencji.
Miejsce: Leśny Bank Genów Kostrzyca.

04 - 08.06.2018 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w 13. Posiedzeniu Komitetu Wykonawczego EUFORGEN.
Miejsce: Bonn, Niemcy.

06.06.2018 r. Uczestnictwo pracowników LBG Kostrzyca w Festynie pn. „Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich - Czyste Karkonosze".
Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych.
Miejsce: Park przy pałacu w Bukowcu.

28 - 29.05.2018 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w Konferencji Polskiego Towarzystwa Leśnego "Zagospodarowanie turystyczne w lasach górskich".
Miejsce: Szklarska Poręba.

21 - 25.05.2018 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w konferencji GGBN 2018 The Global Genome Biodiversity Network.
Miejsce: Wiedeń, Austria.

17.05.2018 r.  W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Bogutach-Piankach odbyło się uroczyste wręczenie medalu Wiktora Godlewskiego dla Leśnego Banku Genów Kostrzyca za ochronę zasobów genowych drzew, krzewów i roślin, szczególnie cennych obiektów przyrodniczych środowiska leśnego Polski. Nagrodę odebrał Zastępca Dyrektora Leśnego Banku Genów Kostrzyca Pan Marcin Beza.

07 - 11.05.2018 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w V  Sesji Technicznej Grupy Roboczej ds. Leśnych Zasobów Genowych FAO.
Miejsce: Rzym, Włochy.

20.04.2018 r. Konkurs wiedzy przyrodniczo-leśnej pn. „Las tętniący życiem". Konkurs skierowany był do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.
Miejsce: Leśny Bank Genów Kostrzyca.

18 - 20.04.2018 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w międzynarodowej konferencji naukowej „Ochrona gatunków i siedlisk w obszarze Pieniny".
Miejsce: Pieniński Park Narodowy.

26.03.2018 r. Spotkanie koordynatorów edukacji leśnej z regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i zakładów krajowych.
Miejsce: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie.

30 - 21.03.2018 r. Udział Zastępcy Dyrektora LBG Kostrzyca w konferencji  „Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie".
Miejsce: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.

12 - 15.03.2018 r. Udział pracownika LBG Kostrzyca w X Sesji Zimowej Szkoły Leśnej przy Instytucie Badawczym Leśnictwa.
Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary.

11 - 13.03.2018 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w sympozjum naukowym pn. „Advances in the research and conservation of the great bustard in Europe".
Miejsce: Bad Belzig, Niemcy.

28.02.2018 r. Udział pracowników LBG Kostrzyca w seminarium pn. „10 lat po Cyrylu - klęska wiatrołomu na terenie Nadleśnictwa Jugów".
Uczestnictwo w Walnym Zebraniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Leśnego.
Miejsce: Nadleśnictwo Jugów.

22 - 23.01.2018 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w uroczystym wręczeniu Dębowych Statuetek Przeglądu Leśniczego Laureatom z 2016 roku.
Miejsce: Galeria Ostrów Tumski w Poznaniu.

05 - 08.01.2018 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w pracach Rady Naukowej (Advisory Board) powołanej do realizacji projektu pn. „United Kingdom National Tree Seed Projekt”.
Miejsce: Richmond, Wielka Brytania.