Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wróć do pełnej strony

Uroczystość upamiętnienia Henryka Cybulskiego

10 czerwca 2016 roku w Arboretum Leśnego Banku Genów Kostrzyca w Miłkowie miała miejsce uroczystość upamiętnienia Henryka Cybulskiego. Leśnika z Nadleśnictwa Kiwerce, żołnierza Armii Krajowej, komendanta samoobrony Przebraża.

 

Pamięci Henryka Cybulskiego

Organizatorzy:

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Leśny Bank Genów Kostrzyca / Polskie Towarzystwo Leśne

Uroczystość pod Patronatem Honorowym Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych rozpoczęła się w Kościele pw. Św. Jadwigi w Miłkowie uroczystą mszą świętą  celebrowaną przez ks. Bogdana Żygadło proboszcza, Rektora Bazyliki Mniejszej Św. Erazma i Pankracego, dziekana rejonowego rejonu jeleniogórsko-kamiennogórskiego, ks. Zbigniewa Kuleszę proboszcza Parafii pw. Św. Jadwigi w Miłkowie, ks. Bogusława Sawaryna proboszcza Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szklarskiej Porębie, Duszpasterza Pracowników Leśnych Diecezji Legnickiej. Oprawę muzyczną stanowił zespół sygnalistów myśliwskich z Nadleśnictwa Złotoryja.

Dalsza część wydarzenia – konferencja naukowa miała miejsce w Leśnym Banku Genów Kostrzyca.

W konferencji uczestniczyli: 

ks. Bogusław Sawaryn -  Proboszcz Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szklarskiej Porębie, Duszpasterz Pracowników Leśnych Diecezji Legnickiej.

Pan Tadeusz Pasternak - Główny Inspektor Straży Leśnej, wyznaczony do prowadzenia spraw Leśnej Komisji Kombatanckiej, stanowiącej zespół doradczo - pomocniczy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. badania i upamiętniania dziejów leśnictwa oraz z leśnictwem związanych.

Pani Maria Brzozowska - Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie.

Pan Paweł Mroziński - Naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z Wrocławia.

Rodzina Henryka Cybulskiego - Pani Danuta Cybulska - Szałkowska oraz Pan Marcin Cybulski - wnuk Henryka Cybulskiego.

Pani Anna Lewak - Prezes Zarządu Okręgu Wołyńskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Prezesa Zarządu Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego.

Płk Zbigniew Zieliński reprezentujący Zarząd Leśników Kombatantów przy Ministerstwie Środowiska.

Pan Ryszard Filipowicz - Prezes Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej wraz z Panem Waldemarem Kolendo pełniącym funkcję Sekretarza.

Pan Michał Siekierka - w zastępstwie Prezesa Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu.

Pan Stanisław Kańczukowski Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich Oddziału Jeleniogórskiego.

Pan Henryk Bajewicz - Prezes Stowarzyszenia Kresowe "Podkamień" z Wołowa.

Pani dr Lucyna Kulińska - pracownik dydaktyczny Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Leśnego Pan Andrzej Grzywacz oraz Przewodniczący Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Leśnego we Wrocławiu Pan Jarosław Góral. Przewodniczący Kół PTL oddziału Wrocławskiego, Nadleśniczy Nadleśnictwa Śnieżka, Złotoryja, Świętoszów, Tułowice, Głogów, Milicz i Świeradów. W uroczystości uczestniczyli również weterani z Przebraża, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, lokalne media, Rada Naukowa LBG Kostrzyca i pracownicy Banku.

Tematy prelekcji:

„ Sytuacja Polaków na kresach południowo – wschodniej Polski w latach 1939-1945".

Dr Lucyna Kulińska.

„Leśnicy ofiarami tragedii wołyńskiej".

Ewa Siemaszko, prelekcję wygłosił prof. dr hab. Andrzej Grzywacz.

„Wspomnienie o Henryku Cybulskim – leśnym bohaterze z Wołynia"

Dr Marcin Cybulski.

Wielu zaproszonych gości aktywnie uczestniczyło w dyskusji związanej z tematyką prelekcji, zadawano pytania związane z historią Polaków na Kresach, leśników oraz losów Henryka Cybulskiego na Wołyniu.

Następnie w Arboretum LBG Kostrzyca dokonano odsłonięcia kamienia upamiętniającego Henryka Cybulskiego. Odsłonięcia dokonali: Tadeusz Pasternak, Andrzej Grzywacz, Czesław Kozioł. Kamień poświęcił  ks. Bogusław Sawaryn, pamiątkowy wieniec pod kamieniem złożyli: Zbigniew Zieliński, Jarosław Góral, Tadeusz Pasternak.

Pan Tadeusz Pasternak z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych podziękował gościom za uczestnictwo w uroczystości. Wzruszające przemówienie wygłosiła córka Henryka Cybulskiego Pani Danuta Cybulska - Szałkowska, która w imieniu własnym i rodziny podziękowała za organizację uroczystości poświęconej jej ojcu.

Pamiątką uroczystości pozostanie kamień i tablica. Goście, którzy odwiedzą Arboretum Leśnego Banku Genów Kostrzyca będą mieli możliwość zapoznania się z historią Henryka Cybulskiego, bohaterskiego pracownika Lasów Państwowych.

------------------------------------------------------------

Leśnik na szańcach wołyńskiego Przebraża

Materiał filmowy TVP "Było .. nie minęło" w drugiej części "Obrona Przebraża":

"Było ... nie minęło - Obrona Przebraża"

Relacja TV DAMI

 

 

PATRONAT HONOROWY

DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH