PROJEKTY PROJEKTY

Pochodzenie materiału dowodowego

Wykorzystanie sekwencji mikrosatelitarnych w jądrowym DNA drzew leśnych do udowodnienia pochodzenia materiału dowodowego w postępowaniu sądowym

Autorem projektu był dr Artur Dzialuk z Katedry Genetyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Celem badań było opracowanie efektywnych metod identyfikacji osobniczej podstawowych gatunków lasotwórczych w Polsce, zarówno drzew iglastych (np. sosny zwyczajnej - Pinus sylvestris L., modrzewia europejskiego - Larix decidua Mill.), jak i drzew liściastych (np. buka zwyczajnego - Fagus sylvatica L., dębu szypułkowego - Quercus robur L. ).

Dodatkowo celem projektu było opracowanie sposobu izolacji DNA z drewna, sprawdzenie, które z markerów DNA będą najbardziej przydatne do identyfikacji poszczególnych drzew a także opracowanie metod statystycznych umożliwiających wykorzystanie wyników w postępowaniu sądowym jako dowód w sprawie.

Opracowana metodyka identyfikacji osobniczej drzew leśnych będzie mogła być wykorzystana na potrzeby wymiaru sprawiedliwości poprzez zlecanie ekspertyz jednostkom naukowym, które posiadają odpowiednie doświadczenie oraz zaplecze aparaturowe.

Potencjalnymi odbiorcami ekspertyz DNA drzew leśnych są:

  1. sądy,
  2. Policja,
  3. prokuratura,
  4. jednostki organizacyjne Lasów Państwowych,
  5. Straż Leśna,
  6. firmy likwidujące szkody budowlane.

  

Opracowała: Magdalena Chudzińska