Galerie Galerie

Znaczenie mrówek w lesie

Wystawa prac plastycznych uczniów pn. "Znaczenie mrówek w lesie" wykonanych podczas projektu edukacyjnego pn. "Poznaj las z Leśnym Bankiem Genów Kostrzyca".

Projekt realizowany w dniach od 10 do 27 wrzesnia 2018 roku w Leśnym Banku Genów Kostrzyca. Skierowany do uczniów klas V szkół podstawowych z mniejszych miejscowości powiatu jeleniogórskiego.