Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

ZACHOWANIE LEŚNYCH ZASOBÓW GENOWYCH - GATUNKI

Realizując „Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata 2011-2035”, Leśny Bank Genów Kostrzyca gromadzi i przechowuje materiał nasienny, fragmenty nasion oraz fragmenty drzew, krzewów oraz roślin zielnych.  

W komorach chłodniczych i zbiornikach kriogenicznych LBG Kostrzyca zgromadzono materiał reprezentujący 358 gatunków roślin.

Przechowywanie
LBG Kostrzyca

Liczba gatunków

Liczba gatunków drzew i krzewów

Liczba gatunków roślin zielnych

358

68

290

przechowywanie w chłodniach
(od -20°C do +5°C)

170

58

112

przechowywanie kriogeniczne
(od -150°C do -196°C)

300

33

267

Wykaz wszystkich gatunków, których materiał objęty jest przechowywaniem w LBG Kostrzyca można znaleźć w załączonym pliku.

Gromadzenie w LBG Kostrzyca gatunków cennych, chronionych, zagrożonych:

Liczba taksonów ogółem wg

Liczba taksonów zgromadzonych w LBG Kostrzyca

Wykonanie
[%]

Polska Czerwona Lista

765

259

34

Rozporządzenie - rośliny chronione

715

209

29

Gatunki zagrożone Dolnego Śląska

640

164

26

Czerwona Lista IUCN

468

143

31

Polska Czerwona Księga Roślin

370

165

45

Konwencja Waszyngtońska CITES

58

29

50

Załącznik II Dyrektywy Siedliskowej UE

44

26

59

Gatunki endemiczne

30

10

33

Stan na 31.12.2023 r.

 

Stan na 31.12.2023 r.