Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Na poniżej podstronie prezentujemy wydarzenia jakie miały miejsce w Leśnym Banku Genów Kostrzyca począwszy od 2012 roku do dziś.

Zachecamy do zapoznania się. 

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Kalendarium 2023

Kalendarium 2023

Kalendarium wydarzeń mających miejsce w 2023 roku.

17-18.01.2023 r. Udział w posiedzeniu Rady Kobiet przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych w Leśnym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Nagórzyce” Organizator: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

20-23.02.2023 r. Udział w spotkaniu Platformy Dyskusyjnej EUFORGEN pn. „Zarządzanie siecią obiektów ochrony genetycznej w przypadku zagrożeń biotycznych - studium przypadku zamierania jesionu wyniosłego", połączonym ze szkoleniem dla krajowych punktów kontaktowych EUFGIS, Ahrensburg, Niemcy. Organizator: EUFORGEN.

05.03.2023 r. Reprezentowanie LBG Kostrzyca w ramach 47 Biegu Piastów z udziałem leśników w Szklarskiej Porębie. Współorganizator: Nadleśnictwo Szklarska Poręba.

13-16.03.2023 r. Udział w XIII Sesji Zimowej Szkoły Leśnej w Sękocinie Starym pn. „Leśnictwo Polski wobec wyzwań polityki UE". Organizator: Instytut Badawczy Leśnictwa.

20.03.2023 r. Udział w konferencji w Sobieszowie pn. „Strategia ochrony ekosystemów Karkonoskiego Parku Narodowego". Organizator: Karkonoski Park Narodowy.

20.03.2023 r. Wspólna akcja sadzenia drzewek w wybranych parkach Miasta Jelenia Góra okazji pierwszego dnia wiosny i Międzynarodowego Dnia Lasów. Organizator: Urząd Miasta Jeleniej Góry i LBG Kostrzyca. 

21.03.2023 r. Udział w spotkaniu w Sobieszowie dotyczącym projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych - Nature Restoration Law (NRL). Organizator: Karkonoski Park Narodowy.

03-05.04.2023 r. Udział w XVII Konferencji w Rogowie pn. „Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie pn. „40 lat ochrony strefowej w lasach". Organizator: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.

06.04.2023 r. Udzielenie wywiadu przez rzecznika prasowego LBG Kostrzyca we Wrocławiu na antenie programu pierwszego polskiego radia nt. działalności Leśnego Banku Genów Kostrzyca. Audycja do programu radiowego pn. „Sekrety lasu”. Organizator: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

14.04.2023 r. Udział w seminarium zorganizowanym w auli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pn. „Gospodarka leśna w lasach o specyficznych funkcjach – planowanie a realizacja". Organizator: Polskie Towarzystwo Leśne oddział we Wrocławiu.

14.04.2023 r. Udział w uroczystościach otwarcia hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Podgórzynie. Organizator: Urząd Gminy w Podgórzynie.

15.04.2023 r. Udział w akcji w Nadleśnictwie Milicz pn. „Łączą nas drzewa" dotyczącej wspólnego sadzenia Lasu pamięci św. Jana Pawła II. Organizator: Nadleśnictwo Milicz.

17.04.2023 r. Wspólna akcja sadzenia drzewek w wybranych parkach Miasta Bolków. Organizator: Urząd Miejski w Bolkowie i LBG Kostrzyca.

20.04.2023 r. Udział w akcji sprzątania rzeki Bóbr i Borowego Jaru. Organizator: Urząd Miasta Jelenia Góra.

28.04.2023 r. Udział LBG Kostrzyca w uroczystości w Mysłakowicach pn. „II Międzyszkolny Turniej Ekologiczny o Puchar Wójta Gminy Mysłakowice". Organizator konkursu: Gminny Ośrodek Kultury w Mysłakowicach, LBG Kostrzyca, Nadleśnictwo Śnieżka.

15-17.05.2023 r. oraz 29-31.05.2023 r. Udział w seminarium naukowym w IDPAN pn. "Biologia rozmnażania i genetyka drzew leśnych a współczesne wyzwania szkółkarstwa i nasiennictwa leśnego". Organizator: Instytut Dendrologii PAN w Kórniku.

01.06.2023 r. Udział w warsztatach know - how w Sobieszowie pn. „Karkonosze chronione, Karkonosze dostępne" związane z udostępnianiem miejsc przyrodniczych osobom niepełnosprawnym. Organizator: Karkonoski Park Narodowy.

03.06.2023 r. Udział w ogólnopolskim pikniku leśnika w Spale - z okazji Dnia Dziecka. Organizator: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych.

04.06.2023 r. Udział w konferencji w Lublinie podsumowującej realizację projektu ochrony gatunków i siedlisk w Lasach Państwowych oraz wygłoszenie prezentacji dotyczącej ochrony ex-situ na przykładzie działalności LBG Kostrzyca. Organizator: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

07.06.2023 r. Udział w Bukowcu w festynie finałowym konkursów ekologicznych realizowanych w ramach programu „Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich - Czyste Karkonosze". Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych. Organizator: Związek Gmin Karkonoskich.

08-11.06.2023 r. Udział w III Krajowym Seminarium Terenowym w Toruniu pn. „Specyfika szaty roślinnej i krajobrazy regionu kujawsko-pomorskiego, oraz ogrody botaniczne Bydgoszczy." Organizator: Polskie Towarzystwo Botaniczne.

12.06.2023 r. Dzień otwarty w LBG Kostrzyca i na terenie Leśnej Szkółki Kontenerowej Nadleśnictwa „Śnieżka”. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych.

17.06.2023 r. Udział LBG Kostrzyca w festynie rodzinnym w Mysłakowicach. Organizator: Przedszkole Publiczne w Mysłakowicach. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych.

19.06.2023 r. Udział w konferencji w Sobieszowie pn. „Edukacja przyrodnicza XXI w." połączona z uroczystym otwarciem Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego - Pałac Sobieszów. Organizator: Karkonoski Park Narodowy.

26.06.2023 r. Udział w podsumowaniu konkursu w OKL w Gołuchowie pn. „Cztery pory roku - impresje leśne". Leśny Bank Genów Kostrzyca odebrał nagrodę - I miejsce w kategorii INNOWACJE TECHNOLOGICZNE za projekt barkodowania DNA wybranych gatunków roślin Puszczy Białowieskiej. Organizator: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.

01.07.2023 r. Ekologiczny festyn rodzinny w Jeleniej Górze. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych.

05.07.2023 r. Udział w Dniu otwartym hodowli niepylaka apollo w Jagniątkowie. Organizator: Karkonoski Park Narodowy.
07.07.2023 r. Udział w X Dolnośląskiej Pielgrzymce Leśników w Bardzie Śląskim z okazji obchodów Dnia Leśnika. Organizator: Nadleśnictwo Bardo Śląskie.

15-22.07.2023 r.  Udział w 19 Regularnej Sesji Komisji FAO ds. zasobów genetycznych dla wyżywienia i rolnictwa w dn. 17-21.07.2023 r. w Rzymie, poprzedzonej konsultacjami regionalnymi w dn. 16.07.2023 r. Organizator: Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

19.08.2023 r. Festyn rodzinny w Łomnicy. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych. Organizator: Sołectwo Łomnica.

30.08.2023 r. Udział w Jubileuszu 45-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile połączonej z uroczystością nadania imienia prof. Jana Szyszko Centrum Promocji Lasów Państwowych Goraj-Zamek.. Organizator: RDLP Piła.

06-09.09.2023 r. Udział w targach gospodarki leśnej, przemysłu drzewnego i ochrony środowiska EKO-LAS w Miastku koło Świebodzina. Organizator: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

08.09.2023 r. Udział w wydarzeniu edukacyjnym w Gołuchowie pn. „W cieniu puszczy". Organizator: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.

11-15.09.2023 r. Udział w sympozjum naukowym w Białymstoku pn. „XV Międzynarodowe Sympozjum poświęcone kurakom". Organizatorzy: Uniwersytet w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Lasów w Białymstoku, Polska Akademia Nauk Oddział w Olsztynie i w Białymstoku, Międzynarodowa grupa Ochrony Przyrody, Grupa Kurakowa. Wystąpienie z posterem. 

16.09.2023 r. Udział w XXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Leśników i Krajowej Naradzie Leśników w Częstochowie. Organizator: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. Uroczysta prezentacja sztandaru Leśnego Banku Genów Kostrzyca.

30.09.2023 r. Dzień otwarty w Leśnym Banku Genów Kostrzyca. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla wszystkich grup wiekowych.

03-04.10.2023 r. Udział w konferencji naukowej pn. „Restytucja jodły pospolitej w Sudetach - zagrożenia i wyzwania w świetle zmieniających się warunków przyrodniczych". Organizator: Polskie Towarzystwo Leśne oddział we Wrocławiu.

06.10.2023 r. Udział w uroczystym jubileuszu 50-lecia Nadleśnictwa „Śnieżka". Organizator: Nadleśnictwo „Śnieżka” w Kowarach.

10.10.2023 r. Udział w Forum Kobiet w Warszawie. Organizator: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w Warszawie.

09-11.10.2023 r. Udział w konferencji naukowej w Kórniku pn. „Biologia i ekologia roślin drzewiastych" połączonej z obchodami jubileuszu 90-lecia Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Organizator: Instytut Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku.

11.10.2023 r. Udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2023/2024 na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie, wręczenie nagrody im. Kazimierza Toki ufundowanej przez LBG Kostrzyca; Organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

12.10.2023 r. Uroczysta prezentacja sztandaru Leśnego Banku Genów Kostrzyca w Warszawie podczas uroczystości nadania sztandaru Lasom Państwowym. Organizator: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

17-20.10.2023 r. Udział w szkoleniu zorganizowanym w Nadleśnictwie Rzepin pn. „Fotografia leśna na potrzebę mediów społecznościowych". Organizator: Nadleśnictwo Rzepin.

23-25.10.2023 r. Udział w konferencji naukowej w Sękocinie Starym pn. „Wyniki inwentaryzacji wybranych elementów przyrodniczych i kulturowych Puszczy Białowieskiej". Organizator: Instytut Badawczy Leśnictwa.

22-25.10.2023 r. Udział w warsztatach w Jedlni Letnisko pn. „Dni Rozwoju Edukatorów Leśnych - poza zieloną bańką". Organizator: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

22-26.10.2023 r. Udział w naradzie szkoleniowej dotyczącej funkcjonowania ośrodków szkoleniowych będących w zarządzie PGL LP. Organizator: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych.

30.10-09.11.2023 r. Udział w szkoleniu zorganizowanym w Millennium Seed Bank w Wielkiej Brytanii pn. „Plant Cryopreservation - theory and practice".

24-25.11.2023 r. Udział w jubileuszu X lat studiów Podyplomowych Edukacji Przyrodniczo-Leśnej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. W ramach jubileuszu uczestnictwo w seminarium naukowym „Las możliwości" i wymianie doświadczeń podczas „Edukacyjnego marketu możliwości".

08.12.2023 r. Trzecie Posiedzenie Rady Naukowej LBG Kostrzyca VI Kadencji.