Asset Publisher Asset Publisher

„LBG Kostrzyca w ochronie różnorodności biologicznej polskich lasów” - WFOŚiGW

„LBG Kostrzyca w ochronie różnorodności biologicznej polskich lasów” - WFOŚiGW

 

Nazwa: Projekt edukacyjny Leśny Bank Genów Kostrzyca w ochronie różnorodności biologicznej polskich lasów”

Status projektu: Zakończony

Okres realizacji: 21.06.2017 – 09.10.2017

Nr umowy: 243/D/EE/JG/2017 z dnia: 12 pażdziernika 2017 r.

Wartość projektu: 14 306,61 zł.

Kwota dofinansowania: 11 500,00, zł.

Forma dofinansowania: DOTACJA

 

Uzyskanie zakładanego efektu ekologicznego: 18.10.2017 r.

 

Beneficjent: Leśny Bank Genów Kostrzyca

 

W okresie od 21 czerwca 2017 r. do 9 października 2017 r. w Leśnym Banku Genów Kostrzyca zrealizowano projekt edukacyjny pod nazwą „Leśny Bank Genów Kostrzyca w ochronie różnorodności biologicznej polskich lasów”.

Do udziału w projekcie zaproszeni zostali uczniowie klas szóstych dziewięciu szkół podstawowych z Jeleniej Góry. Czas trwania zajęć: 9.00 – 13.00.

Grupy przyjeżdżały zgodnie z harmonogramem:

 1. Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie -18.09.2017 r.
 2. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Fryderyka Chopina - 19.09.2017 r.
 3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika - 20.09.2017 r.
 4. Szkoła Podstawowa nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej - 21.09.2017 r.
 5. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego - 22.09.2017 r.
 6. Szkoła Podstawowa nr 5 - 25.09.2017 r.
 7. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Włodzimierza Puchalskiego - 26.09.2017 r.
 8. Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza -27.09.2017 r.
 9. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Władysława Broniewskiego - 28.09.2017 r.

Łącznie w zajęciach edukacyjnych uczestniczyło 225 uczniów.

Główne założenia projektu:

 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczo-leśnej uczestników;
 • Wykształcenie umiejętności obserwacji zjawisk zachodzących w środowisku leśnym;
 • Nabycie umiejętności pracy z kluczem do rozpoznawania gatunków drzew leśnych;
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczej ekspresji.

Cele projektu:

 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania gatunków drzew;
 • Kształtowanie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania w grupie;
 • Uczestnik projektu:

poznał definicję lasu i różnorodności biologicznej,

potrafił rozpoznać najważniejsze gatunki drzew po pokroju i kształcie liści,

potrafił rozpoznać nasiona i szyszki gatunków drzew leśnych,

poznał budowę nasion,

potrafił opisać znaczenie lasu dla życia wszystkich organizmów żywych,

potrafił opisać znaczenie i działalność LBG Kostrzyca.

 

Realizacja programu

 • Uczniowie zostali zapoznani z działalnością Leśnego Banku Genów Kostrzyca, przeszli do komórek organizacyjnych jednostki.
 • Za pomocą prezentacji multimedialnej uczniowie poznali znaczenie różnorodności biologicznej, definicję lasu, budowę nasion, rolę lasu w życiu ludzi i zwierząt.

 

Zajęcia warsztatowe

 • Uczniowie uzupełniali karty pracy, sporządzali arkusz „Mój zeszyt nasion” z nasionami drzew leśnych.
 • Uczniowie wykonali pracę plastyczną „Jesienny las”. Do pracy wykorzystali siewki buka zwyczajnego, sosny zwyczajnej, kolorową bibułę i kredki.

 

Zajęcia terenowe

 • Uczniowie rozpoznawali za pomocą klucza podstawowe gatunki drzew leśnych - zajęcia zrealizowano przy wykorzystaniu gablot dendrologicznych zawierających pęd, igłę, nasiono, siewkę i drewno następujący gatunków drzew: sosna zwyczajna, świerk pospolity, jodła zwyczajna, modrzew europejski.
 • Uczniowie poznali zapachy lasu, na podstawie drewnianych modeli drzew nasączone olejkami z odpowiednich gatunków, oraz dopasowywali szyszki do odpowiednich gatunków drzew iglastych.