Asset Publisher Asset Publisher

"DOBRY CZAS POZNAĆ LAS" - WFOŚiGW

Projekt edukacyjny „Dobry czas poznać las”

Status projektu: Zakończony

Okres realizacji: 10.09.2012 – 16.11.2012

Nr umowy: 144/D/EE/JG/2102 z dnia: 20 sierpnia 2012 r.

Wartość projektu: 40 842,54 zł.

Kwota dofinansowania: 23 000, zł.

Beneficjent: Leśny Bank Genów Kostrzyca

Opis projektu:

Projekt edukacyjny Leśnego Banku Genów Kostrzyca miał na celu upowszechnianie wiedzy na temat środowiska leśnego oraz kształtowanie wśród uczestników projektu umiejętności rozpoznawania podstawowych cech charakteryzujących środowisko leśne i poszczególne jego elementy.

Miał również na celu budowanie zaufania dla działalności zawodowej leśników oraz uzyskania informacji na temat działalności Leśnego Banku Genów Kostrzyca (dalej LBG Kostrzyca).

Zakładał aktywny udział młodzieży szkolnej i nauczycieli w realizacji projektu.     

Cele ogólne:

  • Rozbudzanie potrzeby kontaktu z lasem oraz kształtowanie szacunku dla lasu;
  • Rozwijanie i kształtowanie świadomości ekologicznej, w tym znajomości środowiska leśnego;
  • Wykształcenie umiejętności obserwacji najciekawszych zjawisk związanych ze środowiskiem leśnym;
  • Rozwijanie umiejętności pozyskiwania wiedzy z różnych źródeł;
  • Rozwijanie wyobraźni i twórczej ekspresji.

Cele szczegółowe:

  • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania podstawowych gatunki drzew i krzewów lasu oraz roślin zielnych;
  • Kształtowanie umiejętności prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków;
  • Kształtowanie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania
    w grupie.