Asset Publisher Asset Publisher

"BLIŻEJ LASU" - WFOŚiGW

Projekt edukacyjny „Bliżej lasu”.

Status projektu: Zakończony

Okres realizacji: 12.05.2014 – 07.11.2014

Nr umowy: 177/D/EE/JG/2014 z dnia 9 września 2014 r. r.

Wartość projektu: 40 128,90 zł.

Kwota dofinansowania: 23 800,00 zł.

Beneficjent: Leśny Bank Genów Kostrzyca

Opis projektu:

W związku z jubileuszem 90 – lecia Lasów Państwowych,  Leśny Bank Genów Kostrzyca przygotował program edukacyjny pod nazwą „Bliżej lasu", w ramach którego zaplanowano zostały trzy bloki programowe mające celu poszerzenie wiedzy przyrodniczo - leśnej,  rozbudzenie zainteresowania i szacunku do przyrody oraz wykształcenie poczucia współodpowiedzialności za środowisko leśne.

Projekt adresowany był do uczniów klas V i VI sześciu szkół podstawowych i klas II trzech Gimnazjów powiatu jeleniogórskiego, z uwzględnieniem: Karpacza, Kowar Mysłakowic, Kostrzycy, Łomnicy oraz Miłkowa.

Każda grupa uczestnicząca w zajęciach liczyła 25 uczniów + 2 opiekunów.

Łącznie, w organizowanych w ramach projektu zajęciach edukacyjnych, wzięło udział 225 uczniów oraz 18 opiekunów.

Cele ogólne projektu:

 • Poszerzenie wiedzy przyrodniczo - leśnej, w tym wiedzy na temat różnych form ochrony środowiska leśnego i przyrodniczego;
 • Poznanie podstawowych informacji związanych z leśnictwem: lesistość regionów Polski, dominujące gatunki drzew w Lasach Państwowych, dary i funkcje lasu, drewno surowiec uniwersalny;
 • Poznawanie roślinności środowiska leśnego i Arboretum;
 • Uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska leśnego;
 • Wykształcenie poczucia piękna i estetyki;
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczej inwencji;
 • Poznanie własnej wartości i własnych możliwości.

 

Cele szczegółowe projektu:

 • rozbudzanie potrzeby kontaktu z lasem oraz kształtowanie szacunku dla lasu;
 • poznanie środowiska przyrodniczego Karkonoszy, zbiorowiska leśne;
 • poznanie przyrody różnymi zmysłami;
 • kształtowanie zachowań zmierzających do świadomego, ekologicznego postępowania z odpadami oraz przeciwdziałania wytwarzaniu nadmiernej ilości odpadów;
 • uświadomienie wpływu każdego człowieka na stan środowiska poprzez aktywny udział w recyklingu odpadów komunalnych;
 • poznanie szkodliwości „dzikich wysypisk" śmieci na środowisko leśne: rośliny i zwierzęta;
 • wykształcenie współodpowiedzialności za czystość w lesie, parku, okolicy;
 • poszerzenie wiedzy przyrodniczo – leśnej, podstawowe informacje związane z leśnictwem;
 • poszerzenie wiedzy przyrodniczej, w tym o zagadnienia związane z Arboretum LBG    Kostrzyca;
 • umiejętność pracy  z mapką i kluczem do rozpoznawania roślin;
 • umiejętność pracy w grupie.