Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Kalendarium 2015

Kalendarium wydarzeń mających miejsce w 2015 roku.

17 - 18.12.2015 r. Narada nadleśniczych z terenu RDLP Wrocław.
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Konferencyjne Krzyżowa.

14.12.2015 r. Narada dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym.
Miejsce: Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Jedlni.

03.12.2015 r. Seminarium naukowe „Hodowlane i genetyczne uwarunkowania adaptacji drzew leśnych do zmian w środowisku".
Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa Sękocin Stary.

02 - 03.12.2015 r. Konferencja „Współczesne zagadnienia Edukacji Leśnej Społeczeństwa"
Miejsce: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie.

16 - 20.11.2015 r. Spotkanie grupy roboczej EUFORGEN phase V Meeting of the Steering Committee.
Miejsce: Dublin, Irlandia.

27 - 30.10.2015 r. Spotkanie dla Regionalnych Genetyków, Zespołu Zadaniowego LP oraz Konsorcjum DendroGen.
Miejsce: LBG Kostrzyca.

23.10.2015 r. Jubileusz 20-lecia Arboretum Leśnego im. Prof. S. Białoboka w Stradomii przy Nadleśnictwie Syców.

22 - 23.10.2015 r. Narada nadleśniczych, dyrektorów zakładów - głównych księgowych.
Miejsce: Nadleśnictwo Wałbrzych.

13.10.2015 r. Akcja edukacyjna zorganizowana z okazji „Światowego Dnia Drzewa", zajęcia dla uczniów z klas 4-6 niepublicznej szkoły podstawowej, szkoły 707 z Karpacza.

10.10.2015 r. odbyła się wyprawa w Karkonosze połączona z prelekcją w Domku Myśliwskim i w obserwatorium metrologicznym na Śnieżce. Wycieczka zorganizowana została  przez oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego przy Leśnym Banku Genów Kostrzyca.
Uczestnicy wycieczki: pracownicy LBG Kostrzyca z rodzinami.

09.10.2015 r. Akcja edukacyjna zorganizowana z okazji „Światowego Dnia Drzewa", zajęcia dla dzieci z klasy 0 szkoły podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Łomnicy.

07 - 08.10.2015 r. Seminarium podsumowujące dotychczasową realizację programu restytucji cisa i możliwości dalszej realizacji programu oraz przekazania założeń do programu restytucji jarzębu brekinii.
Miejsce: Hotel Dwór Ostoja w Klimkówce.

05 - 08.10.2015 r. Warsztaty „Seed Sampling and Quality Assurance in Seed Sampling"  organizowane przez Międzynarodowy Związek Oceny Nasion (International Seed Testing Association – ISTA) w Edynburgu przez szkocki instytut Science and Advice for Scottish Agriculture (SASA).
Miejsce: Science and Advice for Scottish Agriculture (SASA).

01 - 02.10.2015 r. Szkolenie „Wdrażanie funduszy norweskich w sektorze środowiska – od wniosku, przez realizację, do prawidłowego rozliczenia i zamknięcia projektu".
Miejsce: JM Hotel Warsaw Center.

30.09.2015 - 02.10.2015 r. Szkolenie „ Controlling personalny" oraz narada dla naczelników i kierowników komórek organizacyjnych właściwych ds. kadr regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych i zakładów LP o zasięgu krajowym.
Miejsce: Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej „Leśnik" w Ustroniu – Jaszowcu (RDLP Katowice).

28.09.2015 r. Akcja edukacyjna „Sprzątanie świata". Leśny Bank Genów Kostrzyca włączył się do akcji Związku Gmin Karkonoskich CZYSTE KARKONOSZE. W zajęciach uczestniczyli uczniowie kl. III szkoły podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze.

25.09.2015 r. Narada robocza z przedstawicielami ZAKŁADU USŁUG LEŚNYCH działających na terenie Dolnego Śląska. Organizator: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu.
Miejsce: LBG Kostrzyca.

24 - 25.09.2015 r. Konferencja Polsko-Czeska organizowana przez Polskie Towarzystwo Leśne na terenie RDLP we Wrocławiu. Miejsce: Karczma Skalna w Miłkowie.

24.09.2015 r. Wizyta leśników z Nadleśnictwa Świerklaniec, 35 osób w Leśnym Banku Genów Kostrzyca.

24.09.2015 r. Seminarium naukowe organizowane przez IBL „ Utworzenie dla obszaru Sudetów i Beskidu Zachodniego leśnego systemu informacyjnego w zakresie monitoringu i oceny stanu lasu". Organizator: Instytut Badawczy Leśnictwa.
Miejsce: LBG Kostrzyca.

24.09.2015 r. Krajowa Konferencja Naukowa „Biologia i technologia  w nasiennictwie drzew i krzewów". Konferencja dedykowana prof. dr hab. Bolesławowi Suszce w 90 rocznicę urodzin.
Miejsce: Leśny Ośrodek Szkoleniowy Puszczykowo.

10.09.2015 r. Uroczysta Gala z okazji ogłoszenia zestawienia „15 kreatywnych w nauce". Wyróżniona została współpraca pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Leśnym Bankiem Genów Kostrzyca oraz Instytutem Genetyki Sądowej w Bydgoszczy. Autorzy rankingu uznali projekt „Analiza DNA drzew leśnych" za bardzo dobry przykład komercyjnej i skutecznej współpracy między uczelnią a organami administracji publicznej. Doceniono również stronę internetową projektu jako element przemyślanej komunikacji dotyczącej własnych działań.
Miejsce: Teatr Syrena w Warszawie.

05.09.2015 r. Piknik rodzinny na hali pod Śnieżnikiem, w ramach Jubileuszu 70-lecia RDLP Wrocław. W pikniku wzięli udział pracownicy LBG Kostrzyca wraz z rodzinami.
Miejsce: Teren Nadleśnictwa Międzylesie.

25.06.2015 r. Konferencja naukowa pn. „Ochrona zasobów genowych - wyzwania naukowe i społeczne" organizowana przez LBG Kostrzyca.
Miejsce: Hotel Artus w Karpaczu.

24.06.2015 r. Uroczystość Jubileuszu XX-lecia LBG Kostrzyca.
Miejsce: Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze, Arboretum LBG Kostrzyca.

23.06.2015 r. I Posiedzenie Rady Naukowej LBG Kostrzyca V kadencji.
Miejsce: LBG Kostrzyca.

17 - 18.06.2015 r. Jubileusz 85-lecia Instytutu Badawczego Leśnictwa.
Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa Sękocin Stary.

12.06.2015 r. Jubileusz 70-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

03.06.2015 r. Uroczystość Jubileuszu 70-lecia Nadleśnictwa Lwówek Śląski.
Miejsce: Pałac w Brunowie.

28.05.2015 r. Krajowa Narada Leśników z okazji Ogólnopolskich Dni Lasu, połączona z 70-leciem Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
Miejsce: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

27 - 28.05.2015 r. Międzynarodowa Konferencja poświęcona mapowaniu i wycenie usług ekosystemowych.
Miejsce: Trondheim, Norwegia.

26.05.2015 r. Siódmy Panel Ekspertów „Współdziałanie", organizowany, w ramach prac nad Narodowym Programem Leśnym „Lasy i gospodarka leśna jako międzysektorowe instrumenty rozwoju".
Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa.

22.05.2015 r. XVI Posiedzenie Rady Naukowej Arboretum Leśnego im. prof. S. Białoboka w Sycowie.
Miejsce: Arboretum Leśne.

19 - 21.05.2015 r. Seminarium Naczelników Wydziałów Gospodarowania Ekosystemami oraz Regionalnych Genetyków.
Miejsce: OSW Bażyna w Pogorzelicy.

07 - 08.05.2015 r. Narada naczelników i kierowników komórek organizacyjnych właściwych ds. kadr Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych i zakładów LP o zasięgu krajowym.
Miejsce Centrum szkoleń i konferencji GEOVITA  w Jadwisinie.

06.05.2015 r. Wręczenie Dyrektorowi Leśnego Banku Genów Kostrzyca Nagrody Jubileuszowej X edycji Konkursu „ Zielony Laur – 2014".
Miejsce: Sala Lustrzana Pałacu Staszica Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 

27 - 28.04.2015 r. Narada dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy Lasów Państwowych w Porażynie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.

17.04.2015 r. Konferencja naukowa „ Weryfikacja istniejących zasięgów występowania głównych lasotwórczych gatunków drzew na podstawie nowych badań".
Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa.

22 - 23.04.2015 r. Narada nadleśniczych i dyrektorów zakładów.
Miejsce: Nadleśnictwo Henryków, hotel „Niemcza".

26.03.2015 r. Jubileusz 135-lecia działalności Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
Miejsce: Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu.

25 - 26.03.2015 r. Krajowa Narada Naczelników Wydziałów Gospodarowania Ekosystemami RDLP.
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy Malinówka.

17 - 19.03.2015 r. VII sesja Zimowej Szkoły Leśnej pt.  „ Łowiectwo w zrównoważonej gospodarce leśnej".
Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa.

04.02.2015 r. Narada nadleśniczych, kierowników zakładów i kierownictwa RDLP we Wrocławiu z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych Adamem Wasiakiem.
Miejsce: Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach.

29 - 30.01.2015 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w spotkaniu nt. realizacji projektu The UK National Tree Seed Project
Miejsce: Royal Botanic Gardens, Kew, Wielka Brytania.

18 - 24.01.2015 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w 15 Sesji Komisji  ds. Zasobów Genowych dla Wyżywienia i Rolnictwa
Miejsce: Dyrekcja Food and Agriculture Organization of the United Nations, Viale  delle Termed i Caracalla Rzym, Włochy.