Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Kalendarium 2012

Kalendarium wydarzeń mających miejsce w 2012 roku.

17 - 18.12.2012 r. Narada wigilijna kierowników jednostek organizacyjnych regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.
Miejsce: Hotel „Pawłowski" w Zgorzelcu, część terenowa Nadleśnictwo Pieńsk i Ruszów.

13 - 14.12.2012 r. Konferencja Ministerstwa Środowiska „Finansowanie leśnictwa i ochrony przyrody w nowej perspektywie finansowej 2014-2010".
Miejsce: Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej LP w Jedlni.

12.12.2012 r. Narada dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Miejsce: Leśny Ośrodek Edukacji Ekologicznej LP w Jedlni.

28 - 30.11.2012 r. szkolenie dla Specjalistów ds. Selekcji i Nasiennictwa Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.
Miejsce: Leśny Bank Genów Kostrzyca, Nadleśnictwo Jawor.

22.11.2012 r. Konferencja „Kierunki rozwoju polskich lasów w kontekście rozwoju lasów europejskich".
Miejsce: Warszawa, gmach Ministerstwa Środowiska.

12.11.2012 r. Narada dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Miejsce: Ośrodek Edukacji Ekologicznej LP w Jedlni.

09.11.2012 r. III Posiedzenie Rady Naukowej IV Kadencji Leśnego Banku Genów Kostrzyca.
Miejsce: HOTEL „CHATA ZA WSIĄ" w Mysłakowicach.

23.10.2012 r. Posiedzenie Rady Naukowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
Miejsce: Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego, Mikołów.

18 - 19.10.2012 r. Narada dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych
Miejsce: Ośrodek Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie, RDLP w Lublinie.

04 - 05.10.2012 r. spotkanie konsultacyjne zespołu zadaniowego powołanego do opracowania nowelizacji Zarządzenia nr 7A Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony leśnych zasobów genowych na potrzeby nasiennictwa i hodowli drzew leśnych.
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy Leszczydół Nowiny przy Nadleśnictwie Wyszków.

29.09.2012 r. Uczestnictwo pracowników Leśnego Banku Genów Kostrzyca na Festiwalu Dary Lasu.
Miejsce: Rynek główny w Lwówku Śląskim.

27.09.2012 r. Konferencja: „Wykorzystanie sekwencji mikrosatelitarnych w jądrowym DNA drzew leśnych do udowodnienia pochodzenia materiału dowodowego w postępowaniu sądowym".
Miejsce: sala seminaryjna Leśnego Banku Genów Kostrzyca.

26 - 27.09.2012 r. Krajowa Konferencja Hodowlana „Granice naturalnych zasięgów głównych gatunków lasotwórczych w Polsce – historia czy rzeczywistość ?".
Miejsce: Leśny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Lasów Państwowych w Malinówce/k. Ełku.

19.09.2012 r. Narada robocza z udziałem nadleśniczych, dyrektorów zakładów i kierowników komórek organizacyjnych biura RDLP we Wrocławiu.
Miejsce: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu.

18 - 20.09.2012 r. Coroczne spotkanie ekspertów programu EUFORGEN (European Forest Genetic Resources Programme). Celem warsztatów jest omówienie sposobów poprawy ochrony i monitorowania leśnych zasobów genetycznych w Europie.
Miejsce: Finlandia Järvenpää

18 - 20.09.2012 r. VI Konferencja „Geomatyka w Lasach Państwowych".
Miejsce: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.

13 - 15.09.2012 r. Konferencja IUFRO „Norway spruce in the conservation of forest ecosystems in Europe. The results of the IUFRO experimental series:1964/68, 1972, 1938/39".
Miejsce: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Nadleśnictwo Wisła.

12 - 14.09.2012 r. V Ogólnopolska Konferencja „Roślinne zasoby genowe biologiczną podstawą rozwoju rolnictwa".
Miejsce: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie.

01.08.2012 r. Konferencja PTL O/Wrocław i RDLP we Wrocławiu pn. "Wizja przyszłości polskich lasów i leśnictwa do roku 2030".
Miejsce: LBG Kostrzyca

27 - 29.06.2012 r. II Walne Zgromadzenie Członków Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.
Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy Twardy Dół, Borzechowo.

10 - 15.06.2012 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w spotkaniu rocznym oraz seminarium członków grupy The International Seed Testing Association (ISTA).
Miejsce: Holandia, Venlo, International Seed Testing Association, World Horticultural Expo Floriade 2012.

04 - 05.06.2012 r. Narada z udziałem nadleśniczych, dyrektorów zakładów i kierowników komórek organizacyjnych biura RDLP we Wrocławiu.
Miejsce: Nadleśnictwo Świeradów.

30.05.2012 r. Krajowa narada leśników z okazji Ogólnopolskich Dni Lasu.
Miejsce: Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym.

29.05.2012 r. Narada dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Miejsce: Eko-Sękocin, RDLP Warszawa.

21 - 25.05.2012 r. Międzynarodowe warsztaty pod nazwą „Current technologies of forest seed treatment".
Miejsce: Leśny Bank Genów Kostrzyca.

08 - 11.05.2012 r. Seminarium dla regionalnych genetyków.

08 - 10.05.2012 r. Coroczne spotkanie członków EUFGIS (Establishment of a European Information System on Forest Genetic Resources). Udział Dyrektora LBG Kostrzyca.
Miejsce: Szombathely (Węgry) Forest Research Institute, Kamoni Arboretum.

25.04.2012 r. II Posiedzenie Rady Naukowej IV Kadencji Leśnego Banku Genów Kostrzyca.

04.04.2012 r. I Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.
Miejsce: Siedziba Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

29 - 30.03.2012 r. VIII Konferencja OBCE GATUNKI W LASACH. Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie.
Miejsce: Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie.

23.03.2012 r. Narada z udziałem Pana Adama Wasiaka Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, nadleśniczych, dyrektorów zakładów i kierowników komórek organizacyjnych biura RDLP we Wrocławiu.
Miejsce: biuro Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu.

21 - 22.03.2012 r. Narada naczelników ds. hodowli/zagospodarowania lasu.
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy w Solcu Kujawskim.

20 - 22.03.2012 r. IV Sesja Zimowa Szkoły Leśnej pt. "Przyrodnicze i gospodarcze aspekty produkcji oraz wykorzystania drewna – stan obecny i perspektywy."
Miejsce: Siedziba Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.

15.03.2012 r. Narada dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
Miejsce: Eko –Sękocin, RDLP Warszawa.

21.02.2012 r. Narada z udziałem nadleśniczych, dyrektorów zakładów i kierowników komórek organizacyjnych biura RDLP we Wrocławiu.Tematem narady będzie omówienie wyników finansowo-gospodarczych za 2011 rok oraz przyjętych założeń do planu na 2012 rok.
Miejsce: Sala konferencyjna Nadleśnictwa Wołów.

20.01.2012 r. Spotkanie robocze /omówienie bieżących spraw dotyczących produkcji sadzonek mikoryzowanych/ na terenie Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

04.01.2012 r. Narada Dyrektorów Regionalnych Lasów Państwowych. Tematem narady będzie omówienie zmian w zasadach hodowli lasu i instrukcjach: ochrony lasu, urządzania lasu i ochrony przeciwpożarowej lasu.
Miejsce Narady: Ośrodek Szkoleniowy LP w Malinówce, RDLP Białystok.