Powiązane treści Powiązane treści

Projekt czynnej ochrony cietrzewia w Polsce

W ramach realizowanego projektu pn." Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych", LBG Kostrzyca będzie odpowiadał za dwa zadania:

Zadanie I

Przyjmowanie i przechowywanie prób w Banku Genów Cietrzewia (BDG).

Zadania szczegółowe:

 1. Koordynowanie zbioru i transportu prób do LBG Kostrzyca (zgodnie z przyjętą w projekcie metodyką).
 2. Przyjmowanie i przechowywanie prób w warunkach optymalnych dla rodzaju próby.
 3. Prowadzenie bazy danych BGC:
  • wpisywanie danych przyjmowanych prób,
  • dołączanie informacji związanych z przesyłanym materiałem, w tym związanych ze stanem zdrowotnym ptaków - dane od Opiekuna Weterynaryjnego,
  • prowadzenie zapisów nt. liczebności, płci i pochodzenia osobników znajdujących się w ośrodkach hodowli cietrzewia oraz nadleśnictwach,
  • prowadzenie bazy danych banku genów cietrzewia oraz jej udostępnianie partnerom projektu na uzgodnionych zasadach.

Zadanie II

Wykonanie monitoringu genetycznego osobników znajdujących się w ośrodkach hodowli cietrzewia oraz nadleśnictwach.

Zadania szczegółowe:

 1. Przygotowanie prób do analiz genetycznych.
 2. Analizy genetyczne polegające na:
  • izolacji DNA,
  • genotypowaniu osobników,
  • analizach struktury genetycznej badanych populacji - m.in. szacowaniu zmienności genetycznej, wskazanie zagrożeń związanych z zawężaniem puli genetycznej.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo w dedykowanym dziale.