BARKODOWANIE ROŚLIN PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

W 2017 r. LBG Kostrzyca rozpoczął projekt badawczo – wdrożeniowy, dotyczący identyfikacji molekularnej (barkodowania) oraz bankowania DNA wybranych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Białowieskiej.

Tytuł Projektu:

Realizacja projektu badawczo – wdrożeniowego, dotyczącego identyfikacji molekularnej (barkodowania) oraz bankowania wybranych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Białowieskiej, FINANSOWANIE: FUNDUSZ LEŚNY.

Działania związane z pozyskaniem i zdeponowaniem w LBG Kostrzyca próbek wybranych gatunków roślin dotyczą zbioru materiału nasiennego, fragmentów roślin oraz okazów zielnikowych w celu opracowania bazy kodów genetycznych (tzw. barkodów DNA) dla wybranych gatunków roślin oraz wdrożenia przystępnego (łatwego w obsłudze) klucza do identyfikacji gatunkowej roślin za pomocą techniki barkodowania DNA. Obok kolekcji nasion przechowywanych metodą tradycyjną (w chłodniach) oraz metodą kriogeniczną (-196°C, -150°C), projekt zakłada utworzenie banku DNA z próbek organizmów rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Oprócz roślin naczyniowych projekt dotyczy również mszaków  i paprotników.

Dedykowana strona projektu: https://barkodowanie.pl


(kliknij w obrazek, aby pobrać broszurę)

Powiązane wpisy Powiązane wpisy

Powrót

Ruszyły zbiory w Puszczy Białowieskiej

Ruszyły zbiory w Puszczy Białowieskiej

Leśny Bank Genów Kostrzyca rozpoczął w ubiegłym roku innowacyjny projekt pn. „Identyfikacja molekularna (barkodowanie) oraz bankowanie wybranych gatunków roślin Puszczy Białowieskiej”.

W 2017 roku, w toku prac terenowych, udało się pozyskać nasiona oraz fragmenty tkanek wielu cennych dla środowiska gatunków roślin, w tym gatunków zagrożonych i narażonych na wyginięcie.

W tym roku zaplanowano zbiory roślin, których nie udało się pozyskać w ubiegłym sezonie. Na liście znalazły się m.in. gatunki wczesnowiosenne. Jednym z pierwszych taksonów, z którego udało się w tym roku zabezpieczyć materiał była sasanka otwarta, występująca na terenie Nadleśnictwa Browsk. Gatunek ten jeszcze kilkadziesiąt lat temu spotykany był stosunkowo często na terenie całej Puszczy Białowieskiej jednak w ostatnich latach podawany był z zaledwie kilku lokalizacji w obrębie tego kompleksu leśnego.

Próbka nasion sasanki otwartej zostanie zdeponowana w chłodniach w LBG Kostrzyca, a także w temperaturach kriogenicznych (ciekły azot). Z fragmentów tkanek izolowany będzie DNA, który posłuży do bankowania DNA oraz wykonania analiz molekularnych opartych na technice barkodowania DNA.

Autor zdjęć: Jan Kucharzyk
Autor tekstu: Ewa Kaczmarek