BARKODOWANIE ROŚLIN PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ

W 2017 r. LBG Kostrzyca rozpoczął projekt badawczo – wdrożeniowy, dotyczący identyfikacji molekularnej (barkodowania) oraz bankowania DNA wybranych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Białowieskiej.

Tytuł Projektu:

Realizacja projektu badawczo – wdrożeniowego, dotyczącego identyfikacji molekularnej (barkodowania) oraz bankowania wybranych gatunków roślin występujących na terenie Puszczy Białowieskiej, FINANSOWANIE: FUNDUSZ LEŚNY.

Działania związane z pozyskaniem i zdeponowaniem w LBG Kostrzyca próbek wybranych gatunków roślin dotyczą zbioru materiału nasiennego, fragmentów roślin oraz okazów zielnikowych w celu opracowania bazy kodów genetycznych (tzw. barkodów DNA) dla wybranych gatunków roślin oraz wdrożenia przystępnego (łatwego w obsłudze) klucza do identyfikacji gatunkowej roślin za pomocą techniki barkodowania DNA. Obok kolekcji nasion przechowywanych metodą tradycyjną (w chłodniach) oraz metodą kriogeniczną (-196°C, -150°C), projekt zakłada utworzenie banku DNA z próbek organizmów rzadkich i zagrożonych wyginięciem. Oprócz roślin naczyniowych projekt dotyczy również mszaków  i paprotników.

Dedykowana strona projektu: https://barkodowanie.pl


(kliknij w obrazek, aby pobrać broszurę)

Powiązane wpisy Powiązane wpisy

Powrót

Leśny Bank Genów Kostrzyca w Puszczy Białowieskiej

Leśny Bank Genów Kostrzyca w Puszczy Białowieskiej

Leśny Bank Genów Kostrzyca rozpoczął w bieżącym roku innowacyjny projekt pn. „Identyfikacja molekularna (barkodowanie) oraz bankowanie DNA wybranych gatunków roślin z terenu Puszczy Białowieskiej”.

Projekt zakłada pozyskanie fragmentów tkanek oraz nasion najcenniejszych roślin z terenu Puszczy Białowieskiej.  Wiele z gatunków wytypowanych do zbioru jest obecnie zagrożonych wyginięciem, stąd zachodzi ogromna potrzeba zabezpieczenia ich zasobów genowych w LBG Kostrzyca.
W związku z masowym zamieraniem drzewostanów świerkowych na terenie Puszczy Białowieskiej, zbiór nasion oraz części roślin z niektórych stanowisk był w bieżącym roku prawdopodobnie ostatnią taką możliwością. W miejsce podlegających rozpadowi drzewostanów wkroczy roślinność pionierska (np. trzcinnik), która zagłuszy stanowiska cennych gatunków, co w efekcie może doprowadzić do ich zaniku.

Próbki nasion najcenniejszych gatunków z Puszczy Białowieskiej zostały zdeponowane w specjalnie przystosowanych chłodniach w temperaturze -10°C oraz -20°C, a także w temperaturach kriogenicznych (ciekły azot).

Z tkanek rzadkich i zagrożonych wyginięciem roślin izolowany będzie DNA - nośnik informacji genetycznej, który posłuży m.in. do identyfikacji poszczególnych gatunków w przyszłości.

Autorzy tekstu i zdjęć: Michał Raj i Ewa Kaczmarek