Zbiory nasion roślin chronionych i zagrożonych

Tegoroczny sezon zbioru nasion chronionych i zagrożonych gatunków roślin zielnych dobiega końca.

Każdego roku w Leśnym Banku Genów Kostrzyca zabezpieczane są nasiona gatunków zagrożonych wyginięciem, stanowiących około 30% rodzimej flory (Kaźmierczakowa i in. 2016).

W tym sezonie udało się pozyskać nasiona 41 gatunków o różnym statusie zagrożenia, pochodzących z 60 stanowisk położonych na terenie całego kraju. Ponad połowa z nich jest objęta ścisłą ochroną gatunkową, niemal wszystkie widnieją w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin i Polskiej czerwonej liście paprotników i roślin kwiatowych. Szczególnie ważne jest zachowanie w tym roku nasion aż siedmiu gatunków krytycznie zagrożonych (critically endangered – CR), takich jak nawrot czerwonobłękitny Lithospermum purpurocaeruleum L., tojad niski Aconitum bucovinense Zapał. czy babka pierzasta Plantago coronopus L. Występują one już tylko na pojedynczych, ograniczonych przestrzennie stanowiskach, przez co ryzyko wyginięcia tych gatunków w stanie dzikim jest wyjątkowo wysokie.

Zbiór nasion zagrożonych gatunków roślin naczyniowych w LBG Kostrzyca, realizowany jest od 2009 r. Dotychczas w banku udało się zabezpieczyć materiał pochodzący z blisko 200 gatunków. W ostatnich latach zabezpieczane są również fragmenty tkanek tych gatunków, dzięki czemu możliwe jest gromadzenie informacji genetycznej także w postaci banku DNA. W ten sposób zachowany został m.in. materiał genetyczny wawrzynka główkowego – gatunku krytycznie zagrożonego, na którego nielicznych stanowiskach zawiązywanie owoców jest ograniczone lub nie było obserwowane od wielu lat.

Zebrane nasiona w pierwszej kolejności zostają wydobyte z owocostanów, odseparowane, podlegają ocenie jakości, następnie trafią do przechowania w chłodniach tradycyjnych (temperatura -20°C), oraz w zbiornikach kriogenicznych (ultraniskie temperatury z zakresu od -150°C do -196°C).