Warsztaty Bożonarodzeniowe

Tradycyjnie jak co roku Leśny Bank Genów Kostrzyca i Nadleśnictwo Śnieżka zorganizowali w grudniu wspólne zajęcia edukacyjne pn. „Bogactwo drzew i krzewów”, połączone z wykonywaniem stroików świątecznych.

Zajęcia odbywały się w dniach od 18-20 grudnia 2018 r. w Leśnym Banku Genów Kostrzyca. Uczestniczyli w nich uczniowie kl. 4 Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze i podopieczni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze.

Więcej informacji na temat warsztatów na stronie Nadleśnictwa Śnieżka.