Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem oze w budynkach)"

PROJEKT ROZWOJOWY LASÓW PAŃSTWOWYCH

Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem oze w budynkach)".

Status projektu: Realizowany.

Planowany okres realizacji: 2017-2022 r.

Kilkaset budynków znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, przejdzie termomodernizację. Będzie cieplej i oszczędniej, zwiększy się także wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W roku 2017 modernizacja rozpocznie się w LBG w Kostrzycy.

Głównymi celami projektu są:

 • poprawa efektywności energetycznej w budynkach Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe poprzez:
  • zmniejszenie zużycia energii w budynkach,
  • zastosowanie rozwiązań energooszczędnych,
  • racjonalizację zużycia zasobów surowców energetycznych,
  • zwiększenie ilości energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym;
 • poprawa standardu użytkowanych obiektów i zmniejszenie kosztów ich użytkowania;
 • podniesienie świadomości ekologicznej użytkowników;
 • przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez ograniczenie zużycia energii w budynkach i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności dwutlenku węgla do atmosfery.

Wśród najważniejszych zaplanowanych inwestycji znajdą się m.in.:

 • ocieplenie obiektów oraz podniesienie szczelności powietrznej budynków,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na energooszczędną,
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne,
 • modernizacja systemów grzewczych, modernizacja źródeł ciepła oraz systemu dystrybucji energii cieplnej w obiektach,
 • modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji, zastosowanie rekuperacji z odzyskiem ciepła,
 • zastosowanie instalacji do produkcji ciepła oraz energii elektrycznej wykorzystujących odnawialne źródła energii (w zakresie zgodnym ze wskazaniami audytu),
 • wprowadzenie systemów kontroli wykorzystania oraz zarządzania energią w budynkach.

Wartość projektu:

Całkowity budżet projektu to ponad 116 mln zł. W 2017 r. na modernizację ponad 60 budynków zostanie przeznaczonych prawie 16,5 mln zł.

Ze środków funduszu leśnego przewiduje się pokrycie 100% kosztów robót budowlanych związanych z modernizacją energetyczną budynku, w tym instalacji wraz z montażem (zgodnie z zakresem wskazanym w audycie energetycznym). Pozostałe koszty finansowane będą ze środków własnych jednostek LP.

Jednostką odpowiedzialną za kierowanie projektem jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, natomiast nadzór nad realizacją projektu pełni Wydział Infrastruktury Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Zasięg projektu:

Mapa 1. Jednostki LP realizujące projekt w 2017 r.