Ruszyły zbiory w Puszczy Białowieskiej

Leśny Bank Genów Kostrzyca rozpoczął w ubiegłym roku innowacyjny projekt pn. „Identyfikacja molekularna (barkodowanie) oraz bankowanie wybranych gatunków roślin Puszczy Białowieskiej”.

W 2017 roku, w toku prac terenowych, udało się pozyskać nasiona oraz fragmenty tkanek wielu cennych dla środowiska gatunków roślin, w tym gatunków zagrożonych i narażonych na wyginięcie.

W tym roku zaplanowano zbiory roślin, których nie udało się pozyskać w ubiegłym sezonie. Na liście znalazły się m.in. gatunki wczesnowiosenne. Jednym z pierwszych taksonów, z którego udało się w tym roku zabezpieczyć materiał była sasanka otwarta, występująca na terenie Nadleśnictwa Browsk. Gatunek ten jeszcze kilkadziesiąt lat temu spotykany był stosunkowo często na terenie całej Puszczy Białowieskiej jednak w ostatnich latach podawany był z zaledwie kilku lokalizacji w obrębie tego kompleksu leśnego.

Próbka nasion sasanki otwartej zostanie zdeponowana w chłodniach w LBG Kostrzyca, a także w temperaturach kriogenicznych (ciekły azot). Z fragmentów tkanek izolowany będzie DNA, który posłuży do bankowania DNA oraz wykonania analiz molekularnych opartych na technice barkodowania DNA.

Autor zdjęć: Jan Kucharzyk
Autor tekstu: Ewa Kaczmarek