Realizacja projektu "Garfield Weston Global Tree Seed Bank Project"

Leśny Bank Genów Kostrzyca od 2015 r. realizuje projekt pn. „Garfield Weston Global Tree Seed Bank Project (Europe)".

Jesteśmy jedną z 8 instytucji w Europie, które w ramach ww. projektu przyczyniają się do ochrony ex situ leśnych zasobów genowych.

Państwa biorące udział w projekcie:

  • Austria (University of Graz),
  • Belgia (National Botanic Garden of Belgium),
  • Cypr (Frederick University and Agricultural Research Institute),
  • Finlandia (Finnish Museum of Natural History),
  • Hiszpania (Atlantic Botanic Garden Gijon, Jardi Botanic de Soller),
  • Polska (Leśny Bank Genów Kostrzyca),
  • Wielka Brytania (Royal Botanic Gardens, Kew),
  • Włochy (University of Pisa, University of Catania).

Zebrane nasiona przechowywane są w kraju pochodzenia oraz duplikowane w chłodniach Millennium Seed Bank w Wielkiej Brytanii.

Zasoby genowe zgromadzone w ramach projektu.